Tijdens deze e-learning leert u u de verander – en innovatiestrategie te plaatsen in de krachtenvelden die op strategisch besturingsniveau in de organisatie van belang zijn. U leert om te gaan met stakeholders, met methodes van strategieontwikkeling en hoe de organisatie toegevoegde waarde aan haar stakeholders kan blijven bieden. 

Onderwerpen van de e-learning

Tijdens deze e-learning leert u u de verander – en innovatiestrategie te plaatsen in de krachtenvelden die op strategisch besturingsniveau in de organisatie van belang zijn. U leert om te gaan met stakeholders, met methodes van strategieontwikkeling en hoe de organisatie toegevoegde waarde aan haar stakeholders kan blijven bieden. U leert de ontwikkeling van de organisatie in relatie met haar medewerkers in te richten waarbij de afstemming tussen de persoonlijke belangen, die van de manager en die van de organisatie centraal staan om gemotiveerde medewerkers te krijgen.Vanuit uw eigen beschreven opdracht vanuit module 1 werkt u aan de implementatie van uw veranderstrategie uitmondend in uw scriptie die u gaat verdedigen. Uw eerder opgestelde referaat kan als uitgangspunt dienen om uw strategie geoperationaliseerd, geïntegreerd en geïmplementeerd te krijgen rekening houdend met de interne en externe omgeving van uw organisatie.

.