Volg een introcursus

Leidinggeven is een absolute kunde en een vak apart. Als teamleider dien je immers van veel markten thuis te zijn. Denk aan het kundig kunnen uitzetten van een bepaald beleid, het inspireren en motiveren van medewerkers en het verkrijgen van interne steun voor uw ideeën of bij organisatieveranderingen. Elke leidinggevende heeft een persoonlijke stijl en neemt in verschillende situaties een bepaalde rol aan. Uiteraard zijn dit niet altijd de juiste stijlen/ rollen. Hierdoor is er doorgaans voldoende ruimte voor verbetering en zijn er tal van kansen om een nog betere leider te worden. Deze cursus helpt u hierbij. 

Onderwerpen

– U kunt inspirerender en effectiever leidinggeven dan voorheen
– U kent de verschillende stijlen van leidinggeven en kunt ze toepassen
– U kent uw eigen leiderschapsstijl en weet hier effectief mee om te gaan.
– U heeft inzicht in uw waarden, skills, valkuilen en rol als leidinggevende
– U kunt intern draagvlak creëren door effectieve communicatie en leiderschap
– U kunt uw medewerkers motiveren en stimuleren naar hogere betrokkenheid
– U kunt als leidinggevende omgaan met lastige en uiteenlopende situaties
– U kunt uw team verder te ontwikkelen en hechter te laten samenwerken

Resultaat 

Na afloop van de cursus ‘Leidinggeven’ bent u in staat om uw team of afdeling nog beter te leiden. U kunt oplossingen bezigen met uw leiderschap, uw medewerkers beter motiveren en uw team ontwikkelen in de gewenste richting. U heeft dieper inzicht in uw eigen leiderschapsvaardigheden, rollen en stijlen. U kunt uw leiderschap op een effectievere manier uitdragen en toepassen en weet een hogere betrokkenheid  voor uw ideeën te creëren bij uw medewerkers.

Inhoud

Dag 1: Leiderschapsrollen en effectieve leiderschapsstijlen (college 1 en 2)

Tijdens deze dag leert u hoe u welke leiderschapsrollen en -stijlen in verschillende situaties het beste werken. U krijgt inzicht in uw eigen persoonlijke leiderschapsstijl en leert welke stijlen wanneer het beste gehanteerd kunnen worden. U krijgt nieuwe kennis en kunde over effectief leiderschap, overtuigingskracht en beinvloeding en gaat hiermee aan de slag.

Dag 2: Leiderschaps- en managementvaardigheden (college 3 en 4)

Deze dag zoomt in op uw eigen managementkwaliteiten, – valkuilen, leidinggevende capaciteiten en – verbeterpunten en leert u uw eigen rol te onderkennen op het gebied van leidinggeven. Er wordt middels rollenspellen geoefend met diverse leidinggevende aspecten. Thema’s als: omgaan met kritiek, weerstand en conflict komen aan bod evenals teambuilding, motivatie en creatie van betrokkenheid.

Dag 3: Evaluatiegesprekken en slecht-nieuwsgesprekken (college 5)

Tijdens deze dag leert u hoe u om kunt gaan met beoordelingen, functioneren, voortgang en het brengen van slecht nieuws. U leert (nieuwe) gesprekstechnieken en weet hoe u op een daadkrachtige en effectieve manier feedback kunt geven aan uw medewerkers. Daarnaast doet u inzicht op over het effect van non-verbale communicatie en spijkert u uw vaardigheden bij op dit gebied.

Vorm

Tijdens de cursus staat het bijschaven van uw eigen vaardigheden op het gebied van leidinggeven centraal. Er wordt gewerkt vanuit de laatste theorieën en inzichten, via (h)erkenning van werksituaties naar gewenste leiderschapsituaties /- skills. Tijdens de cursus wordt er gewerkt aan uw eigen leiderschapsvaardigheden en is er bijzondere aandacht voor het omgaan met weerstand, kritiek en beïnvloedingstechnieken.

Wie

U geeft momenteel leiding aan een team (of gaat dat binnenkort doen) en u wil zich verder ontwikkelen op het gebied van leidinggeven. De cursus is met name bedoeld voor teammanagers, leidinggevenden of opdrachtgevers betrokken bij het doorvoeren van transities. De cursus is een executive training wat betekent dat een bepaald werk- en denkniveau gewenst is. Doorgaans hebben onze deelnemers een managementachtergrond, 5 tot 15 jaar werkervaring en HBO+ denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, onze ervaring is echter dat het optimale leerresultaat ligt bij een ruimere werkervaring.

Docenten

De docenten die de training ´Leidinggeven´ voor u verzorgen, hebben hun sporen ruimschoots in de praktijk verdiend. Zij hebben doorgaans brede ervaring als manager (op het gebied van change/ leadership), veranderaar, leidinggevende of consultant. Naast deze ervaring hebben zij ook een goede kennis van wetenschap, modellen en strategieën waardoor zij als geen ander in staat zijn om een brug te slaan tussen strategie en praktijk. Enkele docenten uit de opleiding:

Olaf_OttenOlaf Otten is ruim 25 jaar werkzaam als HR-professional. Naast het vervullen van functies op permanente basis voor verschillende organisaties, is Olaf Otten sinds 2000 actief als zelfstandig ondernemer en vervult hij functies op interim basis. De HR-diensten die Olaf Otten biedt zijn: Interim HR Management, HR Project Management, HR Consultancy en Training en Coaching. Olaf Otten heeft als HR-Manager brede alsook specialistische ervaring opgedaan door werkzaam te zijn bij organisaties in ICT, bank- en verzekeringswezen, high tech industrie en semiconductor industrie.

Gerard Evers - Docent Post HBO HR AnalyticsDr. Gerard Evers (EURO-HRM) studeerde algemene econometrie (cum laude) aan de Universiteit van Tilburg. Hij was bijna twintig jaar als hoofddocent en buitengewoon hoogleraar verbonden aan de opleiding Personeels wetenschappen. Tussen 1999 en 2005 werkte hij als consultant bij IVA Tilburg en van 2005-2009 als directeur van het departement HRM van OSA, de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek. Tegenwoordig is hij directeur van Euro-HRM, een adviesbureau voor economisch personeelsmanagement en docent bij diverse postacademische opleidingen.

Marijn_MuldersMarijn Mulders (Tolo Branca) heeft vanuit Cap Gemini talloze bedrijven ondersteund bij het herinrichten van de bedrijfsprocessen en verander processen. Bij een van zijn klanten is hij vervolgens in dienst getreden en heeft bij de werkmaatschappijen in Europa en Amerika veranderprocessen uitgevoerd waarbij het verbeteren van de resultaten en de bedrijfsprocessen centraal stond. Inmiddels werkt hij bij diverse Hogescholen, waar hij studenten inhoudelijk begeleidt en tevens coacht op het samenspel van theorie en praktijk.

Kosten

Uw investering voor deze opleiding bedraagt 1.600 euro (ex BTW). Dit bedrag is inclusief colleges, studiemateriaal, boeken, toetsing en arrangement. Er zijn mogelijkheden om in meerdere termijnen het deelnamebedrag te voldoen. Informeer naar de mogelijkheden als u hier gebruik van wilt maken.

Ervaringen

9.0

“Als ik kijk naar het resultaat dan heb ik veel geleerd. Dat was het doel en dus positief. Ook de locatie en de catering waren wat mij betreft prima! Inhoudelijk vond ik het merendeel van de sessies  informatief en leerzaam met goede nieuwe inzichten. De ervaringen uit de praktijk zijn ook sprekend.”

8.0

” “Goed verzorgd, communicatie en logistiek goed geregeld.”

9.0

“Veel geleerd van de heren Majoor en Mulders. Hun kennis op het vlak van leiderschap en leidinggeven staat buiten kijf. Veel nuttige inzichten opgedaan waarmee ik in de praktijk echt iets kan. Cursus had nog wel wat langer mogen duren “

  • Hidden
    * We vragen uw persoonlijke gegevens omdat de nieuwe AVG-richtlijnen ons dit voorschrijven.

Bespreek uw leerbehoefte!

Overweegt u deze opleiding te volgen? Neem contact op met UBS om uw leerbehoefte te bespreken. Bel via 030-2270497 of lees meer.

Creatie en verhoging van organisatiewaarde!

Weten hoe wij waarde voor uw organisatie creëren? Bel ons waardecreatieteam via 030-2270497 of lees meer.

Vragen? Contact ons! 030-2270497 of