Volg een introcursus

De oorzaak van mislukte implementaties zit hem vaak in het niet goed bij elkaar brengen van de ‘harde en zachte’ kant van verandermanagement. Bent u momenteel bezig met het doorvoeren van uw strategie en wil het ook nog niet echt vlotten? Dan is deze opleiding wellicht iets voor u! Enerzijds krijgt u praktische kennis over implementatiemanagement en anderzijds leert u (in de vorm van een teamtraining) wat u concreet kunt doen om uw uitdaging wel tot een succes te maken. Uw eigen casus staat hierbij centraal waardoor u het geleerde direct kunt toepassen in de praktijk.

Onderwerpen

  • Hoe kan ik het ‘hoe en waarom’ in alle lagen van de organisatie duidelijk maken?
  • Hoe kan ik het implementatieplan door betrokken stakeholders laten omarmen?
  • Hoe kan ik intern draagvlak verwerven bij de medewerkers voor de implementatie?
  • Hoe kan er een gevoel van commitment en eigenaarschap gerealiseerd worden?
  • Hoe bewerkstellig ik het juiste kennisniveau voor medewerkers van de organisatie?
  • Hoe kan ik het implementatieproces structureren, managen en monitoren?
  • Wat is de rol van business analytics en datagedreven werken bij het veranderproces?
  • Hoe hou ik grip op de performance tijdens het verander- c.q. implementatieproces?

Resultaat

Na afloop van de Post HBO Strategie Implementatiemanagement hebben u en uw teamleden praktische kennis, kunde en inzichten opgedaan over effectieve implementatiekunde. Men kent de eigen rol in het geheel, snapt het ‘’hoe en waarom’’ van verandermanagement en is op de hoogte van hoe men individueel en als team het verschil kan maken. U heeft nieuwe skills opgedaan die het veranderproces bespoedigen en u weet hoe u de verandering het beste in gang kan zetten. Naast deze nieuwe bagage is ook dieper inzicht verkregen over de eigen casus. U heeft diepere kennis en kunde over Strategy Mapping en de Business Scorecard en kunt het implementatieproces hierdoor beschrijven, doormeten en monitoren. Voor de verantwoordelijk implementatiemanager vormt deel twee van de cursus (de teamtraining) een effectieve manier om nog eens extra draagvlak te verwerven voor het implementatieplan bij de stakeholders.

Inhoud

Dag 1: Weten: Implementatieplanning (college 1 en 2)

Tijdens deze dag leert u hoe uw strategie of implementatieplan helder over het voetlicht kunt brengen bij alle stakeholders. Daarnaast leert u wat er zoal nodig is om grip te houden op de (gezamenlijke) executie van uw plannen. Hiervoor wordt de Balanced Scorecard als leidraad gebruikt. U leert hoe u een BSC kunt opstellen en hoe u deze vervolgens als management- en stuurinstrument kunt gebruiken. Onderwerpen als performance management, KPI-formulering, strategy mapping, analytics en dashboarding komen hierbij aan bod.

Dag 2: Willen: Verandermanagement (college 3 en 4)

Tijdens deze dag leert u hoe u effectief intern draagvlak kunt creëren voor uw plannen. U leert hoe u  commitment en eigenaarschap kunt realiseren bij de stakeholders. U bent in staat om medewerkers, teams en afdelingen goed te laten samenwerken met het implementatieplan. De Balanced Scorecard (BSC) speelt hier weer een belangrijke rol bij. Begrippen als: motivatie, kennisdeling, verandermanagement, stakeholdermanagement en het belang van transparante communicatie komen tijdens deze dag uitgebreid aan bod.

Dag 3: Kunnen: Opleiding en ontwikkeling (college 5 en 6)

Tijdens deze dag leert u hoe u alle elementen voor effectief implementatiemanagement bij elkaar kunt brengen. Naast kennis (dag 1) en motivatie (dag 2) dient men namelijk ook de juiste kunde (dag 3) te hebben om het implementatieplan goed door te kunnen voeren.  Opleiden en ontwikkelen van mensen is, vanuit dit perspectief bezien, dan ook erg belangrijk. Tijdens het avondcollege gaat u concreet aan de slag om de implementatiestrategie helder en inzichtelijk op papier te zetten. Dit doet u onder begeleiding van een docent aan de hand van de  Business Scorecard (BSC) en Strategy Mapping.

Dag 4: Het meten van de strategie (college 7 en 8)

Tijdens deze dag leert u hoe u de implementatiestrategie kunt voorzien van meetbare indicatoren. Dit is belangrijk want ‘what gets measured gets done’. Vanuit uw ingevulde strategiekaart en BSC clusters leert u hoe u de kritieke succesfactoren kunt voorzien van bijbehorende (relevante) prestatie-indicatoren. Tot slot wordt er aandacht besteed aan het visualisatiegedeelte van de implementatiestrategie. U leert onder andere hoe u dashboards kunt inrichten en hoe u deze effectief kunt inzetten en gebruiken.  

Dag 5: Het managen van de strategie (college 9 en 10)

The proof of the pudding is in the eating’. Tijdens deze dag gaat u met uw team werken aan de uitvoerbaarheid en beheersbaarheid van de strategie. U gaat door middel van simulaties, testen in hoeverre de strategie adequaat gemanaged en gemonitord kan worden. Daarnaast dient geïnventariseerd te worden of de juiste gewichten zijn gehangen aan de KPI’s en in hoeverre men het implementatieplan helder en inzichtelijk gecommuniceerd kan krijgen. Om de kans op succes te verhogen, dient het management de doelen minimaal als ‘SMART’ te betitelen.

Vorm

De Post HBO-opleiding Strategie Implementatie Management is zo opgezet om u in praktische zin en in relatief kort tijdsbestek zoveel mogelijk bij te brengen over strategie executie, implementatiemanagement, verandermanagement, analytics en (performance) monitoring. De opleiding is zowel individueel als in teamverband te volgen. Om het hoogste leereffect te bewerkstelligen, raden wij aan om de opleiding in teamverband te volgen.

Wie

De Post HBO ‘Strategie Implementatie Management’ is bedoeld voor medewerkers / teamleden die betrokken zijn bij de praktische uitvoering van de strategie. De cursus is een executive training wat betekent dat een bepaald werk- en denkniveau gewenst is. Doorgaans hebben onze deelnemers een bedrijfskundige achtergrond, minimaal vier jaar relevante werkervaring en HBO+ werk- en denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, onze ervaring is echter dat het optimale leerresultaat ligt bij een ruimere werkervaring.

Docenten

De docenten die de Post HBO opleiding ‘Strategie Implementatie Management’ verzorgen, hebben hun sporen ruimschoots in de praktijk verdiend. Zij hebben doorgaans brede ervaring als implementatie manager, verandermanager, strategy consultant, business developer of innovatiemanager. Naast deze ervaring hebben zij ook een goede kennis van wetenschap, modellen en strategieën waardoor zij als geen ander in staat zijn om een brug te slaan tussen strategie en praktijk. Enkele docenten uit de opleiding:

alexander-boelenAlexander Boelen heeft als strategisch adviseur en business innovation manager jarenlange ervaring in het managen van creativiteit en het combineren van verschillende expertises, altijd met een focus op business development en innovatie. Hij heeft een achtergrond in architectuur en stedelijk ontwerp, kennismanagement en (geo-)modeling en simulatie en een internationaal netwerk in onder meer de domeinen transport, media, universiteiten en onderzoeks- instellingen.

Marijn_MuldersMarijn Mulders heeft vanuit Cap Gemini talloze bedrijven ondersteund bij het herinrichten van de bedrijfsprocessen en veranderprocessen. Bij een van zijn klanten is hij vervolgens in dienst getreden en heeft bij de werkmaatschappijen in Europa en Amerika verander processen uitgevoerd waarbij het verbeteren van de resultaten en de bedrijfsprocessen centraal stond. Inmiddels werkt hij bij diverse Hogescholen, waar hij studenten inhoudelijk begeleidt en tevens coacht op het samenspel van theorie en praktijk.

carlos-zwikkerCarlos Zwikker. The past 3 years Carlos has coached and mentored start-ups based on his experience in the Philips Lifestyle Incubator where he was venture coach / investment manager for Shapeways, currently the world’s leading 3D Printing Internet Service. An environment, in which a cocktail of creativity, business sense, analysis, customer psychology and out of the box thinking act as a driver of change and innovation, is where Carlos performs best.

Patrick van ThielPatrick van Thiel. Beheerst de kunst van het definiëren, configureren en implementeren van de gewenste bedrijfs-, merk-, marketing- en communicatie- en designstrategieën. Snel vertrouwd met nieuwe situaties en nieuwe feiten door combinatie van analytisch en conceptueel vermogen. Strategisch, creatief én pragmatisch. Zeer gemotiveerd om blijvende (team) resultaten te bereiken. Brede kijk op zaken. Motto: connecting the dots & finding the missing links.

Kosten

Uw investering voor deze opleiding bedraagt 3895 euro (ex BTW). Dit bedrag is inclusief colleges, studiemateriaal, boeken, toetsing en arrangement. Er zijn ook mogelijkheden om in meerdere termijnen het deelnamebedrag te voldoen. Informeer naar de mogelijkheden als u hier gebruik van wilt maken.

Ervaringen

9.0

“Waardevolle opleiding met een goede balans tussen theorie en praktijk. De trainers brachten de stof op een boeiende manier over. De colleges werden op een interactieve manier gegeven waardoor er voldoende ruimte was om ervaringen te delen” – Opleiding Strategie Implementatie Management.

9.0

“Bedankt! Dankzij deze opleiding heb ik nieuwe zeer bruikbare kennis en kunde opgedaan over BSC en Implementatiekunde. Heel praktisch toepasbaar en tot de verbeelding sprekend met als bonus: leuke nieuwe professionals in mijn netwerk erbij en een kijkje in de keukens van andere organisaties. ” – Opleiding Implementatie Management.

9.0

“Een interessante cursus door de verschillende docenten en het verschil in stijl.  Zeer leerzaam! Utrecht Business School gebruikt een prettige persoonlijke benadering. Deze opleiding is een aanrader” – Opleiding Strategie Implementatie

9.0

“Ik heb een paar weken geleden de Post HBO Strategie Implementatie Management gedaan bij UBS. Ik moet echt zeggen dat ik hier enorm veel aan heb gehad. De opleiding heeft me nieuwe handvaten, instrumenten en tools aangereikt over implementatie waarmee ik daadwerkelijk verder kom in de praktijk. ” – Opleiding Implementatie Management.

 

Klik op de knop hieronder om de startdata van deze opleiding te bekijken (onze boekingsmodule opent in een nieuw tabblad)
Bekijk Startdata
  • * We vragen uw persoonlijke gegevens omdat de nieuwe AVG-richtlijnen ons dit voorschrijven.

Klik op de knop hieronder om in te schrijven voor deze opleiding (onze boekingsmodule opent in een nieuw tabblad)
Inschrijven voor deze opleiding

Bespreek uw leerbehoefte!

Overweegt u deze opleiding te volgen? Neem contact op met UBS om uw leerbehoefte te bespreken. Bel via 030-2270497 of lees meer.

Creatie en verhoging van organisatiewaarde!

Weten hoe wij waarde voor uw organisatie creëren? Bel ons waardecreatieteam via 030-2270497 of lees meer.

Vragen? Contact ons! 030-2270497 of