Tijdens uw opleiding wordt u vakkundig begeleid door een kerndocent. Hiernaast kunt u er ook voor kiezen om gedurende en/of na (maar ook los van) uw opleiding gecoacht te worden door een van onze docenten.


Coachingsmogelijkheden

Als u gebruik wilt maken van een coachingstraject, kunt u kiezen uit een aantal basisopties en maatwerk. De basisopties zijn 1. een periodiek ‘spreekuur’ met de docent (telefonisch dan wel fysiek). 2. Een periodieke workshop-coachsessie of 3. een coachingsopzet waarbij de docent intensief betrokken wordt bij het project. Binnen deze drie basisvarianten is maatwerk uiteraard mogelijk. De ‘spreekuren’ (coachingssessies) kunnen 1. voor of na afloop van de colleges plaatsvinden, 2. bij u op kantoor of 3.  telefonisch. Wilt u ervaren hoe coaching bij UBS plaatsvindt, vraag dan vrijblijvend een gratis online coachingsgesprek aan.


Personal Coaching

Tijdens de opleidingen worden studenten persoonlijk begeleid door een kerndocent van UBS. Het begeleidingsproces zit hem met name op het kundig en inhoudelijk schrijven van uw referaat c.q. plan van aanpak. Doelstelling hierbij is dat u na uw opleiding direct met uw plan aan de slag kunt in de praktijk met een hoge kans op succes. Een coachingstraject kan echter ook op maat samengesteld worden op basis van uw behoefte, variërend van een maandelijks ‘spreekuur’ tot een intensieve wekelijkse begeleiding. Coachingstrajecten worden als erg waardevol ervaren door onze studenten.


Heeft dit uw vraag beantwoord? Mocht dit niet het geval zijn, stel hem dan via chat, email of dit formulier. We beantwoorden hem direct.


Terug naar Veelgestelde vragen / FAQ