Definitie van bedrijfscultuur

Een bedrijfscultuur is het totaal aan normen, waarden, doelen, verwachtingen, rituelen, symbolen, historie, gebruiken, traditie en ervaringen van medewerkers binnen een bedrijf. Bedrijfscultuur is de drijvende kracht achter hoe het er dagelijks binnen een bedrijf aan toe gaat. Een bedrijfscultuur kan beïnvloed worden door verschillende factoren, waaronder:

  • Bedrijfsstructuur en bedrijfsvoering
  • De sector waarin het bedrijf zich bevindt
  • Normen en waarden van het personeel
  • Leiderschapsstijlen

Een bedrijfscultuur vormt en ontwikkelt zich gedurende een langere tijd. Daarom is het veranderen hiervan niet makkelijk. De cultuur heeft vaak diepe wortels in de organisatie en onder de medewerkers. Pogingen tot het veranderen hiervan kan stuiten op weerstand en moet dan ook met beleid worden uitgevoerd.

Gerelateerde artikelen:

Themaportal Business Development & Innovation

Presentatie 1e college Business Development & Innovation

Presentatie: Innovatie management 3.0

Presentatie: Referaat Business Develoment & Innovatie

Presentatie: Innoveren vanuit een “market oriented” perspectief

Docenten opleiding Business Development & Innovation (Post HBO)

Aanmelden nieuwsbrief Business Development & Innovatie