Business Model – Definitie van business model

Een business model – of bedrijfsmodel – wordt gebruikt om verschillende elementen van een organisatie in kaart te brengen. Een business model kan ook worden toegepast om nieuwe business modellen te ontwerpen en bestaande business modellen te veranderen. Een veelgebruikte manier voor het in kaart brengen van business modellen is het business model generation canvas, waarbij de volgende bedrijfsfuncties worden behandeld.

Bedrijfsfuncties van het business model

  • Key Partners
  • Key Activities
  • Key Resources
  • Value Proposition
  • Customer Relationships
  • Channels
  • Customer Segments
  • Cost Structure
  • Revenue Streams

De bedrijfsfuncties in een business model hebben raakvlakken met verschillende, onderliggende bedrijfsprocessen. In een business model moet je alle facetten meenemen. Van kosten voor contracten ondertekenen tot brand protection.

Business model gerelateerde artikelen:

Themaportal Business Development & Innovation

Presentatie 1e college Business Development & Innovation

Presentatie: Innovatie management 3.0

Presentatie: Referaat Business Develoment & Innovatie

Presentatie: Innoveren vanuit een “market oriented” perspectief

Docenten opleiding Business Development & Innovation (Post HBO)

Artikel: De herwaardering van managementmodellen

Artikel: De invloed van trends op je businessmodel

Aanmelden nieuwsbrief Business Development & Innovatie

Webinar Strategische Businessplanning