Definitie van change management

Change management houdt zich bezig met het systematisch veranderen van organisaties en individuen binnen organisaties. Binnen change management onderscheiden we in ieder geval drie aspecten: aanpassen aan verandering, het beheersen/controleren van verandering en het uitvoeren van verandering.

verandermanagement

Belangrijke concepten en benaderingen binnen verandermanagement zijn:

  • Het verhogen van de efficiëntie (Lean productie)
  • Herstructureren en verbeteren van bedrijfsprocessen (Business Process Management)
  • Het verbeteren van het functioneren van de mens in organisaties (Sociotechniek)

Binnen het vakgebied van verandermanagement kan er op een geplande manier of op een spontane manier veranderd worden. Bij gepland veranderen kan er gewerkt worden vanuit een ontwerpmodel of een ontwikkelmodel. Een ontwerpmodel is meestal centraal opgesteld, wordt gebruikt bij een hoge behoefte aan controle en gaat uit van vastgelegde werkinstructies. Een ontwikkelmodel is meestal decentraal en gaat uit van de creativiteit van mensen en het vermogen van de organisatie om zichzelf aan te passen. Het ontwikkelmodel is meer gericht op verantwoordelijkheidsgevoel en vertrouwen dan op controle. Bij spontaan veranderen is de verandering niet stuurbaar, maar ontstaat de verandering vanzelf in de organisatie. Spontaan veranderen heeft raakvlakken met chaostheorie, complexiteitsdenken en het zelforganiserende vermogen van organisaties.

Gerelateerde artikelen:

Themaportal Business Development & Innovation

Presentatie 1e college Business Development & Innovation

Presentatie: Innovatie management 3.0

Presentatie: Referaat Business Develoment & Innovatie

Presentatie: Innoveren vanuit een “market oriented” perspectief

Docenten opleiding Business Development & Innovation (Post HBO)

Aanmelden nieuwsbrief Business Development & Innovatie

Webinar Strategische Businessplanning