Definitie van Leiderschap /Leadership

Leiderschap – in het Engels Leadership genoemd – is de som van woorden, daden en andere uitingen waarmee een individu een groep mensen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken. Vaak wordt leiderschap vergeleken met management, maar er zit verschil in de definities van deze termen. Management houdt zich meer bezig met rationele element van leiding geven, terwijl leiderschap gaat om het in beweging brengen en inspireren van groepen individuen. Management kan gezien worden als transactioneel leiderschap, terwijl leiderschap gezien kan worden als transformationeel leiderschap.

Taken van leiders (Gary Yuki, 1989):

  • Beslissingen nemen
  • Vinden en verstrekken van belangrijke informatie
  • Beinvloeden van mensen
  • Relatie-ontwikkeling zoals netwerken, conflicthantering en teambuilding

Theorieën over leiderschap worden steeds meer benaderd vanuit de psychologische en sociale hoek en steeds minder vanuit de rationele, transactionele hoek. Verschillende studies over leiderschap zoomen in op interactie, persoonseigenschappen, gedrag, visie en waarden, macht en charisma.

Gerelateerde artikelen:

Themaportal Business Development & Innovation

Presentatie 1e college Business Development & Innovation

Presentatie: Innovatie management 3.0

Presentatie: Referaat Business Develoment & Innovatie

Presentatie: Innoveren vanuit een “market oriented” perspectief

Docenten opleiding Business Development & Innovation (Post HBO)

Aanmelden nieuwsbrief Business Development & Innovatie

Artikel: Het woord leider is aan inflatie onderhevig