Definitie van sociale innovatie

Sociale innovatie gaat over de vernieuwing van de manier waarop er door individuen wordt (samen)gewerkt. Een belangrijk uitgangspunt binnen sociale innovatie is zowel het verhogen van de arbeidsproductiviteit als de kwaliteit van leven. Sociale innovatie is een relatief nieuw begrip en wordt vaak gebruikt als alternatief voor de traditionele definitie van innovatie, omdat deze definitie vaak gaat over technische innovatie. Sociale innovatie kent nog geen eenduidige definitie die door iedereen wordt gedeeld. De perceptie vanuit werknemers, werkgevers, overheid en de wetenschap kan daarom soms verschillen.

Voorbeelden van sociale innovatie:

  • Flexibiliseren van de organisatiestructuur
  • Bottom-up innovatie
  • Empowerment
  • Slimmer werken
  • Situationeel leiderschap
  • Dienend leiderschap

Gerelateerde artikelen:

Themaportal Business Development & Innovation

Presentatie 1e college Business Development & Innovation

Presentatie: Innovatie management 3.0

Presentatie: Referaat Business Develoment & Innovatie

Presentatie: Innoveren vanuit een “market oriented” perspectief

Docenten opleiding Business Development & Innovation (Post HBO)

Artikel: de 8 essenties van innovatie

Innovatie in professional services firms

7 tips voor dagelijkse innovatie

Aanmelden nieuwsbrief Business Development & Innovatie

Innovaties in de supply chain