Gedurende uw opleiding werkt u aan een zogenoemd referaat. Een plan van aanpak waarmee u na afronding van de studie aan de slag kunt in de praktijk. Een document dat u houvast, richting en structuur geeft en wat een hoge kans van slagen heeft. Dit kan een implementatie zijn die doorgevoerd moet worden, een projectplan en/of een verandertraject. Het document stelt u in staat om een bijdrage te leveren aan de organisatiedoelstellingen in termen van ofwel een omzetverhoging ofwel een kostenreductie. Het strategisch-financieel /ROI-denken vormt het uitgangspunt van uw referaat. Uw referaat dient aan het einde van de opleiding gepresenteerd en verdedigd te worden aan de kerndocent. Bij een voldoende beoordeling slaagt u voor uw opleiding.

Terug naar Veelgestelde vragen / FAQ