In al onze programma’s staat kwantificering van beleid centraal. Wij pogen met al onze programma’s ofwel een kostenreductie voor uw organisatie te bereiken ofwel een verhoging van de omzet. Dit doen wij door onze studenten gedurende hun opleidingstraject voortdurend terug te laten redeneren vanuit een financieel-strategisch perspectief. Dit is het uitgangspunt bij alle opleidingen.

Hoe garanderen wij een hoge ROI?

Aan de hand van inhoudelijke kerndocenten en kundige Lean-consultants worden op te pakken projecten voor aanvang van de opleiding als business case genomen. Er wordt in kaart gebracht hoe het project past binnen de organisatiedoelstellingen en waar er potentiële kostenbesparingen en/ of omzetverhogingen gerealiseerd kunnen worden. Gedurende en na het traject wordt hier actief op gestuurd en gecoacht. De projecten worden ook tijdens de implementatiefase gemonitord op de financieel-strategische doelen en waar nodig actief bijgestuurd.


Heeft dit uw vraag beantwoord? Mocht dit niet het geval zijn, stel hem dan via chat, email of dit formulier. We beantwoorden hem direct.


Terug naar Veelgestelde vragen / FAQ