U kunt kosten voor een opleiding die aansluit bij uw beroep of toekomstige beroep aftrekken van de belasting. De Belastingdienst heeft de regels voor consumenten voor het aftrekken van studiekosten sinds 2013 veranderd. De belastingdienst heeft het volgedne geformuleerd op haar website: Er zijn verschillende subsidies en fiscale regelingen die de combinatie van leren en werken aantrekkelijker maken voor werkgevers en werknemers.

Belastingvoordeel voor werknemers

Als werknemers studiekosten zelf betalen, kunnen zij een deel van de kosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Het gaat dan om bijvoorbeeld lesgeld en de kosten van studieboeken.

Financiële tegemoetkoming

Werkgevers kunnen de opleiding van een werknemer betalen of een werknemer betaald verlof geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s)  afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten.


Heeft dit uw vraag beantwoord? Mocht dit niet het geval zijn, stel hem dan via chat, email of dit formulier. We beantwoorden hem direct.


Terug naar Veelgestelde vragen / FAQ