Welke financieringen kan ik krijgen?

In eerste instantie willen wij u helpen bij het verkrijgen van een lening of krediet. Blijkt in latere instantie dat er meerdere vormen van vermogen nodig zijn voor uw plannen, dan zullen wij ons netwerk gebruiken om u hierbij te helpen.

Welke informatie heb ik nodig voor een aanvraag?

De meest noodzakelijke informatie is:

  1. Businessplan
  2. Jaarrapport van tenminste laatste volledige boekjaar
  3. Uittreksel Kamer van Koophandel alle entiteiten
  4. Organogram
  5. Kopie paspoort van finale eigenaren (Ultimate Beneficiary Owners)
  6. Rentabiliteits-, liquiditeits- en balansprognose huidige boekjaar en volgend boekjaar, inclusief voorgenomen investeringen

Een businessplan is niet noodzakelijk voor de aanvraag, maar helpt wel om tijd en kosten te drukken. Over het algemeen geldt dat hoe meer informatie direct beschikbaar is, des te sneller wij de aanvraag kunnen doen bij de verstrekkende partij. Heeft u problemen met de aanlevering van informatie, dan kunnen wij u hierbij helpen.

Hoe lang duurt een financieringstraject?
Dat hangt af van de complexiteit van aanvraag. Zo spelen onder andere investeringsdoel, de grootte van de aanvraag, de kwaliteiten van de ondernemer, de financiële resultaten van de onderneming, inbreng, zekerheden en onderpand een rol. Reken, puur indicatief, voor het uitwerken van een eenvoudige aanvraag op een termijn van 2-4 weken. Het moment waarop u daadwerkelijk de gelden ter beschikking heeft, hangt vanzelfsprekend ook af van (het eigen proces van) de geldverstrekkende partij.
.

Wanneer wordt mijn aanvraag in behandeling genomen?

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen als uw aanvraag aan de criteria voldoet. Hiervoor hebben wij de quick scan gemaakt zodat u direct ziet wat de mogelijkheden zijn. Daarbij zijn de belangrijkste criteria de rechtsvorm, de aard van de aanvraag en het track record. De wereld is niet zwart-wit: voldoet u niet aan de criteria, dan willen wij samen met u onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. U kunt ons hiervoor een email sturen met uw aanvraag en gegevens.

Is eigen inbreng, betrokkenheid of onderpand noodzakelijk?

Nee, het is niet verplicht. Wel vergroten ze de slagingskans van een financieringsaanvraag.

Ik ben in het buitenland actief, kan ik een aanvraag doen?

Ja, wel zijn er grenzen wat een financier wil verstrekken omdat er niet altijd voldoende grip is op de kasstromen en bezittingen in het buitenland. Daarom is het van belang om overwegend Nederlandse kasstromen en/ of bezittingen te hebben.

Mijn aanvraag voldoet niet aan de criteria. Wat kunnen jullie voor mij betekenen?

Helaas dat wij u niet zelf kunnen ondersteunen. We willen u verder helpen via andere partijen die dit wel kunnen. Zeker omdat we weten dat de aansluiting tussen ondernemer en geldverstrekker er niet beter op is geworden.

Mijn financieringsbehoefte is niet urgent, maar ik voorzie wel problemen bij het invullen ervan. Wat moet ik doen?

Een tijdige onderkenning van de financieringsbehoefte is erg belangrijk. UBS Corporate Finance kan u in dit kader ‘credit ready’ maken. Hiermee bedoelen we dat we uw financiële performance en financieringsstructuur optimaliseren. Voor meer inforatie hierover, neem contact op met UBS.

Welke kosten zijn er verbonden aan een financieringsaanvraag?

  • Telefonische intake/ beoordelen aanvraag/ kennismakingsgesprek: kosteloos
  • Schrijven van uw financieringsaanvraag: € 795,– excl. BTW
  • Succesfee: 1,5% excl. BTW over het gefinancierde bedrag tot en met € 1.000.000, met een minimum van € 900,- excl. BTW plus 0,9% excl. BTW over het gefinancierde bedrag boven € 1.000.000.

Terug naar Utrecht Business Finance