Volg een introcursus

Utrecht Business Finance – onderdeel van Utrecht Business School – richt zich op het begeleiden van MKB-ondernemingen die op zoek zijn naar financiering. Met onze specialismen en ons netwerk vinden we samen de optimale oplossing voor uw financieringsbehoefte. Daarmee laat UBF Bedrijfsfinanciering ondernemers doen waar ze goed in zijn, namelijk ondernemen. Wilt u nadere informatie? Neem dan contact op. 

Omdat elke onderneming en elke financieringsbehoefte uniek is geven wij hieronder aan welke ondernemingen wij kunnen helpen:

– Uw onderneming is opgericht, gevestigd en actief in Nederland
– Tenminste 1 volledig boekjaar met een eigen omzet van minimaal EUR 50.000
– Grootte van leningbedrag tussen EUR 250.000 en EUR 3.000.000
– Investeringsdoelen zijn inventaris, machines en transportmiddelen, onroerend goed voor eigen gebruik, debiteuren en voorraden, als ook bedrijfsovernames.

Stap 1. Quick Scan. De financieringsbehoefte wordt nader gespecificeerd en langs de selectiecriteria van UBF Bedrijfsfinanciering gelegd om zowel de kans van slagen als potentiële financiers te bepalen.

Stap 2. Uitwerken aanvraag. Samen werken we de aanvraag uit, waarin wij uw business model, markt, netwerk, financieel management en interne beheersing analyseren. Daarnaast werken we samen een passende financieringsstructuur uit, zodat het voor u duidelijk is welke tarieven, afspraken en zekerheden kunnen worden gevraagd.

Stap 3. Onderhandelen met financiers. De taal van ondernemer (kansen) en financier (risico’s) verschilt wezenlijk. Door gebruik te maken van het ‘Credit Model Canvas’ wordt deze barrière direct geslecht; financiers kunnen hiermee een betere inschatting maken van de te lopen risico’s. Hiermee wordt de kans op een succesvolle financiering vergroot.

Stap 4. Monitoring. Niet alleen de financier wenst periodieke financiële en operationele stuurinformatie te ontvangen. Als ondernemer bent u slagvaardiger met juiste, tijdige en effectieve stuurinformatie. We kunnen u met beiden helpen.

Tarieven

Het doel van uw aanvraag is een succesvolle financiering. Professionele ondersteuning en begeleiding bepaalt in grote mate de kans hierop. Dat mag u dan ook verwachten van ons. Wat u tevens kan verwachten, is dat we u meenemen in het proces, zodat u volledig geïnformeerd bent. Daarnaast betrekken we diverse financiers vroeger in het proces om sneller commitment te krijgen. Als laatste geven onze business controllers, waar mogelijk, quick wins om uw onderneming naar een hoger niveau te tillen.

Uw investering

Utrecht Business Finance hanteert de volgende tarieven voor haar dienstverlening.

 • Telefonische intake/ beoordelen aanvraag/ kennismakingsgesprek: kosteloos
 • Schrijven van uw financieringsaanvraag: € 795,– excl. BTW
 • Succesfee: 1,5% excl. BTW over het gefinancierde bedrag tot en met € 1.000.000, met een minimum van € 900,- excl. BTW plus 0,9% excl. BTW over het gefinancierde bedrag boven € 1.000.000.

Financieringen

Er kunnen tal van redenen zijn waarom u een bedrijfsfinanciering nodig heeft. Misschien hebt u meer geld nodig om te groeien, of heeft uw bank een koerswijziging heeft aangekondigd en aangegeven dat u op zoek moet naar een andere geldverstrekker. In alle gevallen realiseert Utrecht Business Finance financieringsoplossingen voor uw bedrijf. Hieronder ziet u een greep uit onze financieringen:

 • Herfinanciering
 • Bedrijfsovername
 • Export
 • Debiteuren
 • Onroerend goed
 • Machines en wagenpark

Diensten

Utrecht Business Finance richt zich op het begeleiden van MKB-ondernemingen die op zoek zijn naar financiering. Met onze specialismen en ons netwerk vinden we samen de optimale oplossing voor uw financieringsbehoefte. Daarmee laat Utrecht Business Finance ondernemers doen waar ze goed in zijn, namelijk ondernemen. We doen dit voor MKB-ondernemingen in het algemeen, en innovatie scale-ups in het bijzonder. Uitgangspunt van onze brede dienstverlening is dat u kunt ondernemen. Als financieel regisseur zorgen wij samen met u voor het:

 • Pro actief inspelen op financieringsbehoeften
 • Monitoren van uw financieringen en onderhoud met uw vermogensverschaffers
 • Doelgericht beslissen met hulp van onze business controllers
 • Ontzorgen met een efficiënte administratie

Onze diensten:

Pro actief financieren: U heeft een financiering of uitbreiding van uw bestaande financiering nodig? In het Credit Model Canvas vormt u samen met uw onderneming het uitgangspunt voor de optimale financieringsstructuur. We doen dit samen, om ervoor te zorgen dat uw verhaal op juiste manier bij de juiste financier komt.

Monitoring: Een goede relatie met uw financier kan veel waard zijn om uw ambities te realiseren. Wij geven hieraan invulling met gestructureerde en tijdige rapportages naar, en communicatie met uw financiers. Daarbij wordt ook één of meerdere malen per jaar afgestemd of de ontwikkelingen binnen uw bedrijf gaan volgens de prognoses. Ook adviseren we pro actief over het optimaliseren van uw financieringsstructuur en tarifering.

Business Control: Hoe ziet de toekomst van uw onderneming eruit, welke strategie heeft u uitgestippeld? Business Controllers van UBF Business Finance ondersteunen u graag bij het uitwerken van business cases, meedenken over strategische doelen en het realiseren ervan, maar ook benchmarken, budgettering of contacten met de accountant.

Efficiënte administratie: Als ondernemer wilt u groeien. De kans is groot dat uw interne organisatie onvoldoende meegroeit. Wij ondersteunen u graag bij het in control blijven over uw back office en uw onderneming. Daarbij vormt een juiste, tijdige en volledige financiële administratie het uitgangspunt voor het realiseren van effectieve stuurinformatie. UBF Business Finance neemt uw complete administratie, jaarrekening en fiscale aangiftes professioneel uit handen tegen een vaste lage prijs. Daarnaast leveren we u periodieke rapportages op.

Partnernetwerk

Utrecht Business Finance heeft uitgebreide kennis op het gebied van arrangeren en structureren van vreemd vermogen. Wij onderhouden een groot en actief netwerk van contacten bij banken, private equity fondsen, lease maatschappijen, informal investors en alternatieve geldverstrekkers. Voor een overzicht van ons partnernetwerk: bekijk onderstaande lijst.


rabobank-logo-orange-200x200Rabobank. De Rabobank is een Nederlandse bank. De bank bestaat uit 112 zelfstandige coöperaties die alle een eigen bankvergunning van De Nederlandsche Bank bezitten. De Rabobank is onderdeel van de Rabobank Groep, en naar eigen zeggen de grootste financiële dienstverlener in Nederland. In 2013 beheerden de 129 lokale Rabobanken 722 vestigingen en 2.524 geldautomaten. Het totale personeelsbestand van de lokale banken omvat ongeveer 27.000 formatieplaatsen. De lokale Rabo-coöperaties bedienen gezamenlijk ongeveer 7,5 miljoen klanten, waarvan bijna 6,8 miljoen particulieren. Lees meer.


abn-amroABN AMRO Group N.V. is de houdstermaatschappij van de Nederlandse bankgroep ABN AMRO, opgericht tijdens de kredietcrisis door samenvoeging van de Nederlandse takken van het voormalige Fortis en het voormalige ABN AMRO Holding N.V. Eind 2014 had de bank circa 6 miljoen klanten en 22.215 medewerkers. 75% van de aandelen in de vennootschap is in handen van de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen en gecertificeerd aan de Staat der Nederlanden. Lees meer.


ingING Bank. ING Groep N.V. is een wereldwijd opererende financiële instelling van Nederlandse oorsprong. ING is in 1991 ontstaan uit een fusie tussen Nationale-Nederlanden en de NMB Postbank Groep. De (certificaten van) aandelen van ING Groep zijn genoteerd aan de beurzen van Amsterdam, Brussel, en de New York Stock Exchange. De noteringen in Parijs, Frankfurt en Zürich zijn in het voorjaar van 2009 beëindigd. Lees meer.


neos_finance-logo-9847CE81DF-seeklogo.comNEOS Business Finance. Leidend alternatief financieringsplatform voor Nederlandse bedrijven. NEOS is een leidende speler in de alternatieve financiering in het segment van € 250.000 – € 5 miljoen financieringsbehoefte. NEOS is recentelijk een overeenkomst aangegaan met het MKB impulsfonds om te investeren in MKB financiering. Het team heeft uitgebreide financiële ervaring in het financieren van ondernemingen. NEOS is geregistreerd bij de AFM onder AIFMD. NEOS onderhoudt constructieve relaties met het Ministerie van Economische Zaken en andere stakeholders in het financieringslandschap. Lees meer.


TrefiLogoBW_HomepageTREFI. Trefi biedt de juiste middelen en het juiste werkkapitaal voor jouw onderneming, door te kijken naar de ondernemer en de kwaliteit van de producten en services van de onderneming; jouw gehele profiel als ondernemer. Door te kijken naar het betalingsgedrag van de onderneming en haar klanten en leveranciers, kan er een risicoprofiel worden gevormd. Dit vormt de basis van de relatie tussen de ondernemer en de financier. Lees meer.


Logo_Oost_NV_smallOOST NV. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV ontwikkelt en begeleidt innovatieprojecten en helpt ze te financieren. Oost NV versnelt internationaliseringsactiviteiten en de groei van (mkb-)bedrijven, vernieuwt bedrijvenparken en ICT-infrastructuur. PPM Oost, het participatiebedrijf van Oost NV, participeert in innovatieve bedrijven en beheert innovatiefondsen. Met hart voor de kenniseconomie van Oost-Nederland; sterk in Agro-Food, Life Sciences, High Tech, Cleantech & Energie, Logistiek, de Creatieve en Maakindustrie.  Lees meer.


shiftShift Invest. It is our goal to generate environmental / health impact alongside financial return. As such, SHIFT Invest is an impact investing fund. We focus on innovations that are related to the food & agriculture value chain, healthy nutrition and clean technologies. This is where we have the strongest network and knowledge basis and where we can offer more than just capital

Quick Scan

Doe hieronder de gratis Quick Scan en bekijk welke mogelijkheden u heeft om via Utrecht Business Finance een bedrijfsfinanciering te verkrijgen. Afhankelijk van uw financieringsbehoefte, onze specialismen, en netwerk vinden we de de optimale financiering voor u.

 • * We vragen uw persoonlijke gegevens omdat de nieuwe AVG-richtlijnen ons dit voorschrijven.

Bespreek uw leerbehoefte!

Overweegt u deze opleiding te volgen? Neem contact op met UBS om uw leerbehoefte te bespreken. Bel via 030-2270497 of lees meer.

Creatie en verhoging van organisatiewaarde!

Weten hoe wij waarde voor uw organisatie creëren? Bel ons waardecreatieteam via 030-2270497 of lees meer.

Vragen? Contact ons! 030-2270497 of