Volg een introcursus

Utrecht Business Investment Fund (UBIF) richt zich op de financiering van MKB-bedrijven in Midden-Nederland. Vroegefasebedrijven hebben de voorkeur en behoren tot de primaire doelgroep van het fonds. Voorkeur krijgen verder die trajecten waarin meerdere partijen met elkaar samenwerken. Door het beschikbaar stellen van risicokapitaal wil Utrecht Business School innovaties van MKB-bedrijven bevorderen. Het UBIF wordt gefinancierd door overheid, private investeerders en institutionele instellingen.

Elk bedrijf maakt een ontwikkeling door en voor elke fase bestaan andere financierings- behoeften. Ondernemers die risicokapitaal nodig hebben, hebben niet alleen behoefte aan geld, maar ook aan weloverwogen adviezen en begeleiding. Deze extra service biedt Utrecht Business Investment Fund. De fondsmanagers zijn veelal ook actief als docent, business coach of op een andere manier deskundig op het vlak van financieren, ondernemen, overnames en investeringen. De toegevoegde waarde van het fonds bestaat o.a. uit:

– Actief beheer;
– Betrokkenheid;
– Introductie in haar netwerk van ondernemers en commissarissen;
– Toegang tot kennisinstellingen;
– Intensieve begeleiding en coaching bij vroege fase-ondernemingen.

Aandelen en rendement

Bij een participatie neemt UBIF rechtstreeks deel in het aandelenkapitaal van uw onderneming. Het aandelenbelang dat het fonds heeft, is altijd een minderheidsbelang. UBIF streeft naar een exit binnen 4 tot 6 jaar. Als UBIF, na een uitgebreid investeringsonderzoek wil participeren in uw bedrijf betekent dat, dat u er een aandeelhouder in uw bedrijf bij krijgt. UBIF verwerft een minderheidsaandeel van de aandelen in uw BV of NV vaak in combinatie met een achtergestelde lening. We willen nadrukkelijk niet op de stoel van de ondernemer zelf gaan zitten,  maar willen wel betrokken worden bij belangrijke beslissingen. In het investeringsbeleid streeft UBIF naar vergelijkbare rendementen als andere participatiemaatschappijen, maar is zij wel bereid een hoger risicoprofiel te accepteren.

Fonds

Het Utrecht Business Investment Fund is een fonds voor MKB-ondernemers uit Midden-Nederland, gelieerd aan Utrecht Business School, die hun innovatieve projecten naar de markt willen brengen, maar daarvoor onvoldoende middelen hebben. Het fonds is met name bedoeld voor bestaande ondernemers die financiering nodig hebben voor een nieuwe, eigen innovatie. UBIF richt zich op versterking van bedrijfsontwikkelingen in de provincies Utrecht en regio Midden-Nederland; uw bedrijf zal dus ook hier gevestigd moeten zijn of gaan worden om voor een participatie in aanmerking te kunnen komen. Verder onderzoeken we de marktkansen, de kwaliteiten van het managementteam, technische en juridische zaken, het verdienmodel, etcetera. Vanwege het succes van het fonds hebben diverse overheden recent weer aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Daarmee is er de komende jaren weer volop ruimte om te investeren.

Criteria

UBS Investment Fund let bij de beoordeling van uw financieringsaanvraag (naast een aantal formele criteria) vooral op onderstaande criteria. Dit is de inschatting van onze investment managers die daarbij intern en extern hun afwegingen maken op basis van de aangeleverde informatie en gesprekken.

  • Ondernemerskwaliteiten en -commitment;
  • De product-markt-combinatie en het marktperspectief;
  • Innovatief gehalte;
  • De jaarcijfers, de prognoses en het verdienmodel;
  • Ontwikkelingen in de branche en concurrentie-analyse;
  • Rendement.

Indien onze beoordeling over de ondernemer en de businesscase positief is, krijgt u van ons een financieringsvoorstel met daarin de wijze van financiering (aandelenkapitaal, achtergestelde lening of een combinatie hiervan) en de bijbehorende voorwaarden. Dit financieringsvoorstel is altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de directie en het Investment Committee van Utrecht Business School. Grotere investeringen behoeven de goedkeuring van de aandeelhouders van UBS.

Investeringen

Risicodragende financiering wordt verstrekt in de vorm van aandelenkapitaal, eventueel in combinatie met een achtergestelde lening. De investeringsbedragen liggen tussen de € 100.000 en (maximaal) € 2.500.000. Bij grotere participaties werkt UBIF samen met anderen, zoals participatiemaatschappijen of informal investors. Ook is UBIF bereid te syndiceren of anderszins samen te werken met andere kapitaalverstrekkers. Er wordt pas gefinancierd als de bedrijfsmatige activiteiten zijn gestart. Bij een participatie neemt UBIF rechtstreeks deel in het aandelenkapitaal van uw onderneming. Het aandelenbelang dat UBIF heeft, is altijd een minderheidsbelang. UBIF streeft naar een exit binnen 4 tot 6 jaar.

Consulting

UBIF helpt ondernemers niet alleen met investeringen uit het fonds maar bemiddelt, begeleidt en adviseert klanten ook op het gebied van bedrijfsfinancieringen. Afhankelijk van uw financieringsbehoefte, onze specialismen, kennis en netwerk vinden we de vaak de optimale financiering voor u. UBIF helpt ondernemers zodoende om succesvol te zijn door het leveren van specialistische kennis en creëert kwalitatieve relaties met geldverstrekkers. Wilt u nadere informatie over ons begeleidingsproces naar een passende financiering? Bel of mail ons dan of klik hier.

Aanmelden

Indien u interesse heeft om uw businesscase in te brengen, dan kunt u zich via deze website aanmelden en/of een afspraak maken met één van onze investment managers. Inzenden van uw project kan via de aanmeldbutton aan de linkerzijde van deze site.  Wanneer u een financieringsaanvraag bij ons wilt indienen dan ontvangen we allereerst graag een korte beschrijving (teaser) van uw business. We vragen u vervolgens om een goede pitch voor te bereiden waarin u uw businessplan op een krachtige manier samenvat.  Zien we voldoende potentie in uw voorstel, dan ontvangen we ten slotte graag uw businessplan. Meer informatie over het schrijven van een goed businessplan vindt u ook bij de MKB Servicedesk.

Contact

U kunt het Utrecht Business Investment Fund bereiken via telefoonnummer: 030-2270497 of email: contact@ubsbusiness.nl. Wilt u persoonlijk kennis maken? Dat kan ook. We ontvangen u graag bij ons op kantoor in Utrecht. U kunt een afspraak maken  met onze fondsmanager/ investmentmanagers via bovengenoemd telefoonnummer.

  • Hidden
    * We vragen uw persoonlijke gegevens omdat de nieuwe AVG-richtlijnen ons dit voorschrijven.

Bespreek uw leerbehoefte!

Overweegt u deze opleiding te volgen? Neem contact op met UBS om uw leerbehoefte te bespreken. Bel via 030-2270497 of lees meer.

Creatie en verhoging van organisatiewaarde!

Weten hoe wij waarde voor uw organisatie creëren? Bel ons waardecreatieteam via 030-2270497 of lees meer.

Vragen? Contact ons! 030-2270497 of