Header

Algemeen

Talentvolle medewerkers vormen vaak de basis voor succesvolle bedrijven en organisaties. Het aanwezige potentieel wordt bij dit soort bedrijven optimaal tot ontwikkeling gebracht. Hierbij is doorgaans een belangrijke rol weggelegd voor HRM. Om uw organisatie ook op deze koers te krijgen, dient er een gerichte HRD-strategie gevoerd te worden. Om dit te realiseren, dienen er goede managementbeslissingen gemaakt te kunnen worden. Steeds vaker wordt hiervoor dan ook gebruik gemaakt van HR- of talent analytics. Door inzet van ‘datagedreven hr-beleid’ kunnen talentvraagstukken namelijk beter geanalyseerd worden, resulterend in een scherpere strategie. Tijdens deze opleiding leert u enerzijds hoe u een talentstrategie in uw organisatie kunt opzetten en anderzijds hoe u met talent analytics zorgt dat de juiste strategie wordt gevoerd. 

Onderwerpen

– Hoe zijn HRD, business development en talentontwikkeling met elkaar verbonden?
– Hoe kunt u met uw bedrijfscultuur en waarden, talentontwikkeling stimuleren?
– Relaties tussen groepsdynamica, teamontwikkeling en talentrendement.
– Hoe kan ik een HR(D)-strategie formuleren gericht op talentmanagement?
– Hoe kan ik HR- en talent analytics organiseren binnen mijn onderneming?
– Hoe kunt u ken- en stuurgetallen in de praktijk gebruiken en toepassen?
– Hoe kan ik mijn (talent) analyses zo goed mogelijk visualiseren en presenteren?

Resultaat

Na afloop van de Post Academische opleiding ‘Talentontwikkeling & Talent Analytics’ heeft u meer inzicht in de bedrijfskundige benadering van HRD. U bent in staat om een gedegen HR(D) strategie te formuleren en te implementeren in de organisatie. U heeft inzicht in de werking van cultuur/ waarden op talentontwikkeling en u weet hoe groepsdynamica, teamontwikkeling en talentrendement zich tot elkaar verhouden. U heeft tevens meer inzicht in het fact-based bekijken van investeringen in HR. U bent in staat om zelf analyses te maken die de impact van HR op de bedrijfsdoelen in kaart brengen. U kunt actieve sturing geven aan het datagedreven HR-beleid en bent een stevige gesprekspartner van de directie. U weet hoe u uw rapportages het beste kunt visualiseren en hoe u deze overtuigend kunt presenteren.


Wilt u deze opleiding incompany volgen? Dat kan ! Klik hier verder voor meer informatie !


Naar boven

Inhoud

Module 1: HRD-Strategie & Talentontwikkeling (college 1 t/m 5)

Tijdens deze module leert u de relaties tussen talentontwikkeling en bedrijfsgroei beter te begrijpen en worden onderwerpen als HRD, talentmanagement en talentrendement nader besproken. U leert tevens hoe u een talentstrategie kunt opzetten en hoe u deze kunt inbedden in de organisatie. Tot slot leert u wat de relaties zijn tussen groepsdynamica, teamontwikkeling en talentrendement. U krijgt tevens de laatste kennis en inzichten uit onderzoek inzake talent- ontwikkeling en impact van talent op bedrijfsprestaties.

Module 2: Talentmanagement en Implementatie Talentbeleid  (college 6 t/m 10)

Tijdens deze module leert u hoe u uw HR(D)-/ talentstrategie intern kunt doorvoeren. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over organisatiecultuur, identiteit en waarden, interne weerstand, draagvlakcreatie en change management. U krijgt nieuwe methoden aangereikt waarmee u uw strategie gedegen ten uitvoer kunt brengen. U leert hoe u doelstellingen opstelt en hoe u transities kunt managen, maar bovenal: hoe u grip en sturing kunt houden op het totale implementatieproces. U wordt tot slot bijgespijkerd over alle ins en outs van het monitoringproces.

Module 3: HR Analytics & Data-modellen (college 11 t/m 15)

Tijdens deze module leert u hoe u de basis van Talent Analytics beter te begrijpen en worden onderwerpen als HR intelligence, sturen op metrics en big data nader besproken. U wordt bijgepraat over relevante ontwikkelingen op dit vlak en leert welke rol HR Analytics speelt bij investeringsvragen in HR en business impact. U leert hoe u HR Analytics kunt toepassen en kunt inbedden in de organisatie. Ook leert u het belang te onderkennen van het werken met ratio’s, kengetallen en aanverwante data. Daarnaast wordt ingezoomd op het analysestuk. Er wordt o.a. ingegaan op het gebruik van datamodellen, steekproeven en populaties.

Module 4: Datavisualisatie & Presentatie (college 16 t/m 20)

Tijdens deze module staat het rapportagestuk centraal. U leert enerzijds hoe u uit datasets significante conclusies kunt trekken en anderzijds hoe u deze het beste in uw rapportage kunt opnemen met het oog op het te bereiken effect. Verder komen begrippen als redeneren en logica uitgebreid aan bod. Daarnaast leert u hoe u uw analyses het beste kunt visualiseren teneinde maximaal commitment te krijgen van directie. Begrippen als perceptiemanagement, effectiviteit en visual analytics staan hierbij centraal.

Ons team van docenten zorgt altijd voor een actuele inhoud op basis van de laatste trends en ontwikkelingen. Het genoemde programma wordt gebruikt als leidraad.


Wilt u deze opleiding incompany volgen? Dat kan ! Klik hier verder voor meer informatie !


Naar boven

Vorm

De Post Academische Opleiding ‘Talentontwikkeling & Talent Analytics’ is zo opgezet om uw strategisch denkniveau in relatief kort tijdsbestek naar een hoger niveau te brengen opdat u betere beslissingen kunt nemen.  U redeneert gedurende de opleiding terug vanuit een bedrijfskundig perspectief. Tijdens uw opleiding wordt u begeleid door een kerndocent. Deze docent is gedurende de opleiding beschikbaar voor uw vragen en opmerkingen en zal u daar waar nodig ondersteunen. De kerndocent beoordeelt u aan het einde van de opleiding. U werkt gedurende de opleiding aan diverse opdrachten en cases en rondt uw PAO tenslotte af met het schrijven van een referaat.


Wilt u deze opleiding incompany volgen? Dat kan ! Klik hier verder voor meer informatie !


Naar boven

Wie

De Post Academische Opleiding ‘Talentontwikkeling & Talent Analytics’ is bedoeld voor professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van Talentontwikkeling, HR Analytics en data management. De opleiding is een executive training wat betekent dat een bepaald werk- en denkniveau gewenst is. Doorgaans hebben onze deelnemers een HRM- of bedrijfskundige achtergrond, 5 tot 15 jaar relevante werkervaring en HBO+ denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, onze ervaring is echter dat het optimale leerresultaat ligt bij een ruimere werkervaring.


Naar boven

Docenten

De docenten die de Post Academische Opleiding ‘Talentontwikkeling & Talent Analytics’ voor u verzorgen, hebben hun sporen in zowel de wetenschap als de praktijk verdiend. Zij hebben doorgaans ruime ervaring als HR-analist, HR-manager metrics/ analytics, HR-directeur, -strateeg of adviseur, people/talent manager. Naast deze ervaring hebben zij ook een goede kennis van wetenschap, modellen en strategieën waardoor zij als geen ander in staat zijn om een brug te slaan tussen strategie en praktijk. Tot slot hebben zij uiteraard ervaring op het gebied van strategisch HR(D)-management, HR analytics, Balance Scorecard, HR-processen en -investeringsbeleid. Enkele docenten uit de opleiding:


hans van der spekHans van der Spek (Berenschot). Al bijna 30 jaar actief op het snijvlak van Finance, ICT en HR. Vol enthousiasme deel ik mijn kennis en inzichten met mijn publiek, via de pers als spreker op seminars of als docent. Binnen Berenschot voer ik met name projecten uit gericht op de financiële aspecten rondom HR waaronder harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, due dillengence en collectieve en individuele beloningsonderzoeken. Daarnaast adviseer ik ten aanzien van vraagstukken met betrekking tot de inrichting van de HRM-afdeling of de keuze van HRM-software.


Mareann van Draanen  (HDLG-Groep). Mareann is assessment-psycholoog, senior adviseur talentontwikkeling en executive coach. Zij studeerde Integrale Menswetenschappen en Werk- en Organisatiepsychologie. Haar passie en expertise is mensontwikkeling. De laatste jaren ligt het accent op mensen in organisaties. Mareann focust op talent. Van analyse naar doen met oog voor de context. Want medewerkers in hun kracht = de organisatie in z’n kracht.


vdSlootJeroen van der Sloot (Purple HRM). Jeroen van der Sloot is  werkzaam bij PurpleHRM waar hij organisaties adviseert op het snijvlak van HRM & ICT, in het bijzonder op het gebied van performance management. Daarnaast voert hij pakketselecties uit, implementeert e-hrm oplossingen, geeft gebruikerstrainingen, wordt ingezet bij integraties met andere HR applicaties en maakt functionele ontwerpen. Recent ontving PurpleHRM een Global Partner Award van Qlik. Deze werd toegekend vanwege hun bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van HR Analytics in Nederland.


gerard eversDr. Gerard Evers (EURO-HRM) studeerde algemene econometrie (cum laude) aan de Universiteit van Tilburg. Hij was bijna 20 jaar als hoofddocent en buitengewoon hoogleraar verbonden aan de academische opleiding Personeelswetenschappen. Tussen 1999 en 2005 werkte hij als consultant bij IVA Tilburg en van 2005-2009 als directeur van het departement HRM van OSA, de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek. Tegenwoordig is hij directeur van Euro-HRM, een adviesbureau voor economisch personeelsmanagement, en docent bij diverse opleidingen.


Olaf Otten.  Olaf Otten is ruim 25 jaar werkzaam als HR-professional. Naast het vervullen van functies op permanente basis voor verschillende organisaties, is Olaf Otten sinds 2000 actief als zelfstandig ondernemer en vervult hij functies op interim basis. De HR-diensten die Olaf Otten biedt zijn: Interim HR Management, HR Consultancy en Training en Coaching. Olaf Otten heeft als HR-Manager brede alsook specialistische ervaring opgedaan door werkzaam te zijn bij organisaties in ICT, bank- en verzekeringswezen, high tech industrie en semiconductor industrie.


Wilt u deze opleiding incompany volgen? Dat kan ! Klik hier verder voor meer informatie !


Naar boven

Kosten

Uw investering voor de Post Academische Opleiding ‘Talentonwikkeling & Talent Analytics’ bedraagt EUR 5.450,- (ex BTW). Dit bedrag is inclusief colleges, cursusmateriaal en literatuur. Cateringkosten en eventuele verblijfkosten zijn hierin niet meegenomen. Er zijn mogelijkheden om in meerdere termijnen het deelnamebedrag te voldoen. Informeer naar de mogelijkheden als u hier gebruik van wilt maken. De opleidingskosten zijn aftrekbaar van de belasting. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.


Naar boven

Startdata

De colleges vinden om de twee weken plaats. Er vinden per dag twee colleges plaats. Er wordt gestart om 15.00 uur met het eerste college, het tweede college start om 18.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden kan op de locaties: Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Den Bosch, Eindhoven, Enschede, Emmen, Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Rotterdam, Utrecht, Venlo of Zwolle.

Mocht u op een bepaalde datum niet kunnen: gemiste colleges kunnen te allen tijde worden ingehaald middels e-learning (dit zijn video-opnames van een recente klassikale opleiding, voorzien van slides en geluid). Dit biedt u extra flexibiliteit.

Collegedata: opleiding met startdatum in Januari 2021                                                                                                                                                U kunt zich aanmelden op een van onze 16 cursuslocaties in Nederland.

 • College 1+ 2: Donderdag 21 januari 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 3 + 4: Donderdag 4 februari 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 5 + 6: Donderdag 18 februari 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 7 + 8: Donderdag 4 maart 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 9 + 10: Donderdag 11 maart 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 11+ 12: Donderdag 18 maart 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 13 + 14: Donderdag 25 maart 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 15 + 16: Donderdag 8 april 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 17 + 18: Donderdag 22 april 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 19 + 20: Donderdag 20 mei 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • Afstuderen: Donderdag 3 juni 2021 (18.30 uur -21.00 uur excl. diner)

Naar boven

Ervaringen

9.0

“Interessante opleiding. Tijdens de leergang is er veel tijd voor persoonlijke inbreng en het delen van ervaringen. Willem Scheepers is een ervaren docent en goed in staat om de groep in beweging te krijgen. Goede interactie tussen docent en groep.

9.0

“Prima, goed georganiseerde lessen, voorbereiding en documenten na afloop van de lessen.. Gerard Evers heeft me positief verrast met zijn drive en vakkennis.”

8.0

“Over het geheel genomen een boeiende opleiding. De verdeling van tijd over de verschillende modules kan denk ik iets beter, Waarmee de gehele studie nog beter tot zijn recht komt..

9.0

“Bevlogen trainers, met passie voor hun vak. Leuk en leerzaam om met vakgenoten de stof eigen te maken. Praktische tips gekregen om het geleerde in de praktijk te brengen. Het afsluitende referaat dient in onze organisatie als actieplan om Talent analytics in te richten. De termijn heb ik als vrij kort ervaren. Een beetje meer tijd tussen de verschillende colleges was prettig geweest.

Naar boven
 • * We vragen uw persoonlijke gegevens omdat de nieuwe AVG-richtlijnen ons dit voorschrijven.
Op de hoogte blijven van deze opleiding, zoals startdata, kosten en locaties? Vul dan hieronder uw e-mailadres in:
 • * We vragen uw persoonlijke gegevens omdat de nieuwe AVG-richtlijnen ons dit voorschrijven.

Inschrijven voor de opleiding

1 Persoonsgegevens
2 Factuurgegevens
3 Bevestiging
 • Datum & locatie

 • Persoonsgegevens

 • Afleveradres studiemateriaal