Onderwerpen

  • Tijdens dit webinar leert u wat productstrategie, portfoliobeleid en productmanagement te plaatsen in de krachtenvelden die op strategisch besturingsniveau in de organisatie van belang zijn.
  • U leert om te gaan met product- en portfoliovraagstukken en leert hoe organisaties het maximale rendement kunnen behalen door het voeren van goed productbeleid.

Gerelateerde opleidingen