Volg een introcursus

Wilt u uw medewerkers de komende tijd vaker gaan trainen en opleiden via digitale kanalen zoals e-learning? En wilt u hiervoor ontzorgd worden door middel van een totaalpakket op het gebied van cursusontwikkeling, contentproductie en het toegankelijk maken via een LMS? Dan heeft UBS de juiste oplossing voor u. Wij werken op co-creatiebasis samen bij de ontwikkeling van cursussen en maken deze via e-learningmodules toegankelijk voor uw medewerkers. Het resultaat is dat medewerkers tijdsonafhankelijk en efficiënt kunnen leren waarbij u als werkgever tevens een flinke kostenbesparing realiseert.

Voordelen van e-learning

Opleiden via e-learning leidt enerzijds tot een reductie van opleidingskosten. Anderzijds biedt e-learning de mogelijkheid om leren een vast onderdeel te laten worden van het takenpakket van medewerkers. Waar traditioneel opleiden zich richt op enkele contactmomenten per jaar, kan e-learning frequenter worden aangeboden door gebruik te maken van groepsdiscussies, polls, quizzen, etc. Deze kleine leerobjecten kenmerken zich door een korte ontwikkeltijd en renderen sneller.

Single versus multiple entry courses

Voor medewerkers die op individuele basis cursussen willen volgen, heeft UBS een aantal online-cursussen samengesteld. Klik hier voor een aantal voorbeelden. Voor meer informatie; neem contact op met UBS Business School: 030-2270497.


Wilt u onze reguliere e-learningaanbod bekijken? Klik dan hier

Cursuscreatie

We starten het online learning traject doorgaans (indien gewenst) met een stuk co-creatie op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Op welke gebieden dienen uw medewerkers ontwikkeld te worden? Welke leerbehoeftes zijn er? En op welke manieren wilt u hier invulling aan geven (geheel online of bijv via een blended traject)? Zodra dit helder is, bekijken we of er nieuwe cursussen gecreëerd moeten worden of dat er geput kan worden uit het bestaande aanbod.

De ervaring leert ons dat er vaak maatwerk vereist is waarna we samen met u een (inhoudelijk en didactisch) cursusontwikkeltraject aangaan en samen tot een optimale samenstelling en invulling komen. Tijdens dit traject zullen onze contentproductiespecialisten al in een vroegtijdige stadium aanschuiven zodat technische issues snel op kunnen worden gepakt. Hieronder volgen de stappen nog eens.

Inventarisatie leerbehoefte

Het opleidingsontwikkeltraject begint met de inventarisatiefase. Welke kennis, vaardigheden of competenties wilt u uw medewerkers bijbrengen? Welke leerdoelen streeft u na en op welke termijn dienen deze gerealiseerd te zijn? Welke rol spelen didactiek en opleidingsvorm bij het verwezenlijken van de doelstellingen? Wat is het belang van analyseren, meten en monitoring van behaalde leerresultaten?

Gewenste oopleidenpleidingsvorm

Uit de vorige stap volgt een conceptprogramma. Dit programma wordt vervolgens samen met u doorontwikkeld en geoperationaliseerd tot concrete curricula. Gezamenlijk wordt vervolgens bekeken welke opleidingsvormen het meest geschikt zijn om de leerdoelen te kunnen behalen. Hiervoor zijn klassikale, e-learning en blended vormen beschikbaar. Afhankelijk van de keuze voor een bepaalde opleidingsvorm, kan nu gekeken worden naar de concrete uitvoering. Wanneer dient wie wat op te leveren en hoe dient dit te geschieden?

Cursusontwikkeling

Afhankelijk van eerder gemaakte keuzes wordt het conceptprogramma doorontwikkeld tot concrete cursussen en opleidingen. Conceptuele kennis wordt geoperationaliseerd tot inhoudelijk te volgen curricula, modules en colleges conform de gewenste opleidingsvorm. Als dit een klassikale vorm is, wordt er studiemateriaal geschreven en geproduceerd en worden er fysieke colleges met docenten voorbereid en afgestemd op een opleidingslocatie. Als dit de e-learningvorm is, worden er video’s met docenten opgenomen in onze studio. De opnames worden vervolgens bewerkt en geprepareerd tot kwalitatief hoogstaande e-learning modules. Als het de blended vorm is, vindt er een mix plaats van beide varianten.

Cursusaanbod

Op het afgesproken moment, vindt oplevering plaats van de ontwikkelde cursussen en opleidingen. Vanaf dit moment zijn ze actief te volgen door uw medewerkers. De online, blended of fysieke cursussen vinlmsden plaats en er wordt gedurende de rit bijgehouden wat de leerresultaten van uw medewerkers zijn. U wordt hier voortdurend van op de hoogte gehouden.

Analyse leerresultaat

Na afloop van een opleiding kan de balans worden opgemaakt. Afhankelijk van de gestelde leerdoelen, kan zo worden bepaald of ze initieel behaald zijn. Middels een eigen dashboard binnen het Learning Management Systeem kunt u in een handomdraai zien, wat de overall scores zijn, wie er goed heeft gescoord en van wie de resultaten wat tegenvallen.  Op basis hiervan kunt u actief bijsturen en gepaste beslissingen nemen om uw personeel naar het gewenste eindresultaat te loodsen. Uiteraard kunt u ook gedurende de opleidingen het dashboard raadplegen.

Investering

Een kostenindicatie om een cursus te laten ontwikkelen van concept tot operationeel programma, ligt op ongeveer 1500 euro tot 2500 euro. Uiteraard kunt u ook zelf een programma ubs-kennismakenaandragen dan wel gebruik maken van onze reeds ontwikkelde cursussen. Voor de organisatie van een fysiek opleidingsprogramma voor een groep van 6-10 personen wordt ongeveer 1.900 euro per dagdeel in rekening gebracht. Voor de productie van een e-learning modules geldt de volgende kostenindicatie. Gemiddeld dient u rekening te houden met een 1000 euro per draaidag (inclusief camera, licht en geluid). Op een draaidag kunnen er doorgaans 6 tot 8 video’s gedraaid worden. Een montagedag kost gemiddeld 750 euro. Let op: dit is slechts een indicatie! Afhankelijk van uw wensen, groepsgrootte, aantal en duur van de colleges komt er een definitieve prijs tot stand.

Contact

Wilt u een maatwerkopleiding laten ontwikkelen? Heeft u nog vragen of wilt u een offerte aanvragen? Neemt u dan contact op met onze opleidingsadviseur. U krijgt hierna een uitgewerkte offerte, in de vorm van een conceptprogramma inclusief kostenprognose, binnen 24 uur in uw mailbox. Bel: 030-2270497 of mail: info@ubsbusiness.nl.

Contact met adviseur / Bel mij terug / Neem een optie/

Videoproductie

Zodra de thematiek, didactiek en leerdoelen van de cursus bekend zijn, wordt gestart met de creatie van de online cursus. Het cursusmateriaal wordt vervaardigd, scripts worden geschreven en docenten worden gebriefd op houding, presentatie en intonatie. Vervolgens worden zij uitgenodigd in onze studio voor de video-opnames. Nadat het gehele opnameproces is afgerond wordt de cursus vakkundig bewerkt en gemonteerd door onze specialisten tot een inspirerende cursus. Afhankelijk van uw voorkeuren wordt de cursus in het LMS geplaatst en geprepareerd voor een bepaald gebruik.

Ontwerpproces

Wanneer de onderwerpen en subthema’s zijn bepaald en de te behalen competenties zijn geformuleerd gaat de docent/ opleidingskundige met u aan de slag om de cursusinhoud te schrijven. Gedurende dit proces schuift onze videoproducent ook ergens aan om bij de collegeinhoud een script te schrijven. Dit houdt in dat de over te dragen inhoud, zowel in gesproken tekst maar ook de te vertonen (info)graphics en video’s, worden uitgeschreven en bepaald.

Opnames 

Na goedkeuring van de scripts gaat onze videoproducent aan de slag om graphics te ontwerpen en om draaidagen te plannen voor de te vertonen video’s. Daarnaast komt de opleidingskundige/ docent naar onze opnamestudio waar de e-learning video’s voor een groene wand met onze hoogwaardige audiovisuele apparatuur worden opgenomen en ingesproken. Afhankelijk van de lengte van de video’s kunnen we tot wel tien e-learning video’s per dag opnemen.

Montage en afwerking

Als alle titels en (info)graphics zijn ontworpen en geanimeerd en alle ondersteunende video en de presentaties zijn opgenomen beginnen we aan de montage en afwerking. Op onze moderne en snelle computers met professionele montagesoftware monteren we de video’s geheel in de gewenste huisstijl. Vanzelfsprekend krijgt u als opdrachtgever voorafgaand de oplevering de mogelijkheid om uw licht te laten schijnen op de e-learning video’s, waarna we per video één correctieronde gebruiken om de video’s op het afgesproken moment op te leveren en in te passen in de e-learning omgeving.

Oplevering

Na oplevering houden we alle materiaal en gemonteerde video’s in ons archief zodat deze beschikbaar blijft om op een later moment in mogelijk een andere module of cursus in te passen

Investering

Een draaidag voor het opnemen van de e-learning video’s is maatwerk. Gemiddeld dient u rekening te houden met een 1000 euro per draaidag (inclusief camera, licht en geluid). Een autocue is niet bij deze kosten inbegrepen. Op een draaidag kunnen er doorgaans 6 tot 8 video’s gedraaid worden. Een montagedag kost gemiddeld 750 euro. In een montagedag is het in principe mogelijk om alle geschoten video’s van een draaidag te monteren. Afhankelijk van het aantal video’s en de complexiteit ervan, wordt hier een prijs over afgesproken.

Contact met adviseur / Bel mij terug / Neem een optie/

LMS

De UBS leeromgeving kent een aantal varianten. Allereerst is er de single entry cursus (voor individuele inschrijvingen). Hiervoor gebruikt UBS het zogenoemde Udemy-platform. Via dit platform kunnen single entry cursisten specifieke UBS cursussen volgen waarbij het niet noodzakelijk is om te interacteren met andere medewerkers. De cursus wordt per gebruiker aangevraagd, aangeboden en afgerekend.

lms3Wilt u echter meerdere medewerkers aan willen sluiten op online learning, dan raden we aan om een LMS voor multiple users in te zetten. Via deze leeromgeving kan uw personeel een of meerdere cursussen volgen en indien gewenst met elkaar interacteren,  samenwerken aan opdrachten en eventueel communiceren met de docent. Via het LMS wordt uiteraard de voortgang van uw medewerkers in de gaten gehouden en kunt u op elk gewenst moment inzage krijgen in de resultaten.

Learning Management Systeem

UBS exploiteert een online LMS-platform waarmee men snel en makkelijk cursussen kan aanbieden aan collega’s of klanten. Met zijn intuïtief design en flexibele structuur kunt u met het LMS verschillende soorten cursussen opzetten zoals een tutorial, coaching, assessments, workshops en online handleidingen. Door de integratie van een sociaal netwerk kunnen deelnemers tevens eenvoudig kennis delen en elkaar op weg helpen. De e-learning omgeving wordt gehost in de cloud en is altijd en overal toegankelijk, ook vanaf mobiel en tablet.

Werking LMSlm22

Het LMS is een eenvoudig te gebruiken online training platform waar u cursussen kunt creëren, dupliceren en aanbieden aan medewerkers, klanten en partners. U kunt een cursus van de grond af creëren of bestaand trainingsmateriaal uploaden en hergebruiken zoals SCORM, PowerPoint, PDF, Word. Het LMS zet ze automatisch om in een cursus. Met de responsieve interface kunnen deelnemers getraind worden op elk moment, elke plaats, onderweg, wanneer ze maar willen en vanaf elk apparaat. Bijvoorbeeld op smartphone, laptop of tablet! Met het LMS kunt u discussies voeren en volgen op elke pagina binnen de cursus. U kunt vragen stellen aan de trainers en iedereen kan elkaar helpen. Van manager tot co-deelnemer.

Integratie, hosting en beveiliging

Het Learnilms1ng Management Systeem is een Software-as-a-Service oplossing, wat betekent dat wij voor u de software onderhouden, beheren en monitoren. Wij leveren een EU-gebaseerde en ISO-gecertificeerde hosting en versleutelde data-uitwisseling via HTTPS. U kunt eenvoudig uw bestaande IT-systemen en applicaties met het LMS integreren door Single-Sign-On, SCORM, Tin Can en xAPI. Naast onze helpdesk bieden wij u desgewenst volledige technische ondersteuning.

Investering

Ter indicatie kunt u qua investering rekening houden met het volgende: gebruik LMS (zonder community): 250 euro per maand; met interactiemogelijkheden (750 euro). Uiteraard is de exacte prijs afhankelijk van het aantal deelnemers, de lengte van het abonnement en het aantal cursussen/ academies dat gewenst is binnen het LMS. U kunt een abonnement nemen vanaf 12 maanden.

Demo-omgeving

Geïnteresseerden kunnen het LMS 30 dagen gratis uitproberen. Daarna kan een maandelijks abonnement afgesloten worden met een tarief op basis van het aantal gebruikers, vanaf 99 euro. Wilt u een demo-omgeving aanvragen of sparren met een van onze adviseurs? Neem dan contact op via onderstaande links of bel ons op 030-2270497

Contact met adviseur / Bel mij terug / Neem een optie/

Investering

Het overgaan van fysieke trainingen naar online learning bespaart u uiteraard fiks in de kosten. Wat we echter wel altijd aanraden, is om niet per definitie te sturen op kosten maar op gewenst eindresultaat. Goedkoop kan immers duurkoop zijn als de leerdoelen niet worden behaald en uw organisatie hierdoor de juiste competenties mist. In sommige gevallen blijft fysieke training hiervoor nodig, in andere gevallen is online learning erg geschikt en soms is een ‘blended’ vorm de beste oplossing. Qua investering kunt u rekening houden met het volgende: gebruik LMS (zonder community): 250 euro per maand; met interactiemogelijkheden (750 euro). Cursusontwikkeling en videoproductie is maatwerk en wordt geleverd volgens marktconforme prijzen. Indien u hier nadere informatie over wilt ontvangen, dienen we een concrete aanvraag van u te ontvangen met diverse specificaties. Zodoende kunnen we hier een gerichte kostenprognose voor samenstellen.

Contact met adviseur / Bel mij terug / Neem een optie/

  • Hidden
    * We vragen uw persoonlijke gegevens omdat de nieuwe AVG-richtlijnen ons dit voorschrijven.

Bespreek uw leerbehoefte!

Overweegt u deze opleiding te volgen? Neem contact op met UBS om uw leerbehoefte te bespreken. Bel via 030-2270497 of lees meer.

Creatie en verhoging van organisatiewaarde!

Weten hoe wij waarde voor uw organisatie creëren? Bel ons waardecreatieteam via 030-2270497 of lees meer.

Vragen? Contact ons! 030-2270497 of