Volg een introcursus

Als er transities plaatsvinden in de organisatie, heeft het bestuur of management team de belangrijke taak om die veranderingen op effectieve en professionele wijze te managen. Voor een succesvolle implementatie van veranderingen is immers draagvlak nodig. Wanneer leiderschap door meerdere managers gedragen wordt, dient dit goed georkestreerd en afgestemd te worden. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. De cursus “Leiderschap bij Transities” helpt managers, directie en/ of leidinggevenden om op een passende en effectieve wijze organisaties in beweging te zetten.

Onderwerpen

– Perspectieven op leiderschap, inzicht in leiderschapstheorieën en -stijlen,
– Leiderschap en verandertrajecten; verankering van gewenst gedrag.
– Effectiviteit van relaties en systemen; inzicht in interactiepatronen.
– Onderscheiden van concepten voor de ontwikkeling van leiderschap.
– Rol van leadership, bedrijfscultuur, waarden en politiek bij transities.
– Verbetering van skills om transitieprocessen succesvol door te voeren
– De ROI van leiderschap inzake veranderprocessen en veranderdoelen.

Resultaat 

Na afloop van de cursus ‘Leiderschap bij Transities’ bent u in staat om uw kennis en kunde van leiderschap toe te passen op transitie- en veranderprojecten. U kunt oplossingen bezigen die mensen bewegen, uw team beter managen en uw medewerkers beter motiveren en verder ontwikkelen in de gewenste richting. U heeft tevens dieper inzicht in uw eigen leiderschapsvaardigheden en bijbehorende verbeterpunten. U kunt uw leiderschap op een betere manier uitdragen zodanig dat het de organisatie effectief verandert. Tot slot is er aandacht voor de bedrijfskundige kant: De ROI van goed leiderschap.

Inhoud

Dag 1: Perspectieven en theorie over leiderschap (college 1 en 2)

– Perspectieven op leiderschap, inzicht in de belangrijkste leiderschapstheorieën en -stijlen,
– Leiderschap toepasbaar op veranderprojecten; verankering van gewenst gedrag.
– Effectiviteit van relaties en systemen; inzicht in interactiepatronen
– Onderscheiden van concepten voor de ontwikkeling van leiderschap in organisaties.

Dag 2: Leiderschapsvaardigheden bij transities (college 3 en 4)

– Rol van leadership, bedrijfscultuur, waarden en politiek bij veranderingen.
– Inzicht in vereiste skills om transitieprocessen succesvol door te kunnen voeren
– Aan de slag:  oefeningen en rollenspelen om leiderschaps skills te verbeteren.

Dag 3: De ROI van goed leiderschap (college 5 )

– Hoe draagt goed leiderschap bij aan het succes van de transitie?
– Meten/ monitoren van het effect van leadership op de organisatie
– Borgen van de bereikte leiderschaps/transitiedoelen in processen
– De ROI van goed leiderschap inzake veranderprocessen en -doelen.

Vorm

Tijdens de cursus staat de eigen veranderpraktijk centraal. Er wordt gewerkt vanuit de laatste theorieën en inzichten, via (h)erkenning van werksituaties naar de gewenste veranderpraktijk. Tijdens de cursus wordt er gewerkt aan uw eigen leiderschapsvaardigheden en is er bijzondere aandacht voor het groepsproces (en uw rol daarin).

Wie

De cursus is bedoeld voor teammanagers, leidinggevenden of opdrachtgevers betrokken bij het doorvoeren van transities waarbij mensen ander werk moeten uitvoeren of hetzelfde werk anders. Ook voor coaches of adviseurs die verantwoordelijk zijn voor veranderprojecten, is deze cursus geschikt. De cursus is een executive training wat betekent dat een bepaald werk- en denkniveau gewenst is. Doorgaans hebben onze deelnemers een managementachtergrond, 5 tot 15 jaar werkervaring en HBO+ denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, onze ervaring is echter dat het optimale leerresultaat ligt bij een ruimere werkervaring.

Docenten

De docenten die de cursus ´Leiderschap bij Transities´ voor u verzorgen, hebben hun sporen ruimschoots in de praktijk verdiend. Zij hebben doorgaans brede ervaring als consultant, R&D-directeur, innovatiemanager, change manager, businessstrateeg, of marketing manager. Naast deze ervaring hebben zij ook een goede kennis van wetenschap, modellen en strategieën waardoor zij als geen ander in staat zijn om een brug te slaan tussen strategie en praktijk. Enkele docenten uit de opleiding:

Olaf_OttenOlaf Otten is ruim 25 jaar werkzaam als HR-professional. Naast het vervullen van functies op permanente basis voor verschillende organisaties, is Olaf Otten sinds 2000 actief als zelfstandig ondernemer en vervult hij functies op interim basis. De HR-diensten die Olaf Otten biedt zijn: Interim HR Management, HR Project Management, HR Consultancy en Training en Coaching. Olaf Otten heeft als HR-Manager brede alsook specialistische ervaring opgedaan door werkzaam te zijn bij organisaties in ICT, bank- en verzekeringswezen, high tech industrie en semiconductor industrie.

Gerard Evers - Docent Post HBO HR AnalyticsDr. Gerard Evers (EURO-HRM) studeerde algemene econometrie (cum laude) aan de Universiteit van Tilburg. Hij was bijna twintig jaar als hoofddocent en buitengewoon hoogleraar verbonden aan de opleiding Personeels wetenschappen. Tussen 1999 en 2005 werkte hij als consultant bij IVA Tilburg en van 2005-2009 als directeur van het departement HRM van OSA, de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek. Tegenwoordig is hij directeur van Euro-HRM, een adviesbureau voor economisch personeelsmanagement en docent bij diverse postacademische opleidingen.

Marijn_MuldersMarijn Mulders (Tolo Branca) heeft vanuit Cap Gemini talloze bedrijven ondersteund bij het herinrichten van de bedrijfsprocessen en verander processen. Bij een van zijn klanten is hij vervolgens in dienst getreden en heeft bij de werkmaatschappijen in Europa en Amerika veranderprocessen uitgevoerd waarbij het verbeteren van de resultaten en de bedrijfsprocessen centraal stond. Inmiddels werkt hij bij diverse Hogescholen, waar hij studenten inhoudelijk begeleidt en tevens coacht op het samenspel van theorie en praktijk.

Kosten

Uw investering voor deze opleiding bedraagt 1840 euro (ex BTW). Dit bedrag is inclusief colleges, studiemateriaal, boeken, toetsing en arrangement. Er zijn mogelijkheden om in meerdere termijnen het deelnamebedrag te voldoen. Informeer naar de mogelijkheden als u hier gebruik van wilt maken.

Klik op de knop hieronder om de startdata van deze opleiding te bekijken (onze boekingsmodule opent in een nieuw tabblad)
Bekijk Startdata
  • * We vragen uw persoonlijke gegevens omdat de nieuwe AVG-richtlijnen ons dit voorschrijven.

Klik op de knop hieronder om in te schrijven voor deze opleiding (onze boekingsmodule opent in een nieuw tabblad)
Inschrijven voor deze opleiding

Bespreek uw leerbehoefte!

Overweegt u deze opleiding te volgen? Neem contact op met UBS om uw leerbehoefte te bespreken. Bel via 030-2270497 of lees meer.

Creatie en verhoging van organisatiewaarde!

Weten hoe wij waarde voor uw organisatie creëren? Bel ons waardecreatieteam via 030-2270497 of lees meer.

Vragen? Contact ons! 030-2270497 of