Volg een introcursus

Balansen zijn een belangrijk onderdeel van de bepaling van de financiële situatie van een onderneming. Hoe efficiënter u de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht kunt analyseren, des te beter. Het is voor professionals enerzijds essentieel om cijfermatige en tekstuele informatie van een jaarrekening beter te kunnen begrijpen. Deze training helpt u bij het ontwikkelen van deze vaardigheid. Dit wordt bereikt door het systematisch (post voor post) doornemen van de jaarrekening. Er wordt herhaaldelijk geoefend met praktijkcasussen, zodat u na het volgen van de training het lezen van de balans makkelijk in de praktijk kunt brengen.

Onderwerpen

 • Welke begrippen staan er op de balans?
 • Wat zijn de meest actuele hedendaagse accountantsverklaringen?
 • Welke posten komen voor op de resultatenrekening?
 • Wat zijn onderlinge relaties tussen verschillende posten op de balans?
 • Hoe geef ik globaal een oordeel over de cijfers (adhv eenvoudige praktijkvoorbeelden)?
 • Wat is de relatie tussen de balans, de resultatenrekening en de liquiditeitenstromen?
 • Hoe beoordeel ik de financiële situatie van mijn eigen bedrijf, een concurrent of leverancier?
 • Welke mogelijkheden zijn er van winststuring (window dressing)?
 • Hoe analyseer ik individuele balansposten en hun impact op het resultaat?

Resultaat

Na afloop van deze training bent u in staat om jaarrapporten van bedrijven beter te begrijpen. Verder bent u in staat deze cijfers op hoofdlijnen te interpreteren (eerste beginselen van analyse). Tijdens de opleiding leert u om windowdressing in de balans te herkennen. U heeft inzicht in het theoretisch kader en kan dit vertalen naar de praktijk. U weet hoe u systematisch (post voor post) de balans door kan nemen, systematische de balans en resultatenrekening aanpakt, hoe u risicosignalen kunt herkennen en bezit u kennis over de wettelijk kaders van de jaarrekening. U bent goed in staat om de financiële situatie van uw eigen bedrijf, een concurrent of leverancier te beoordelen.

Inhoud

Dag 1: Jaarrekening lezen (college 1 en 2)

Tijdens deze dag starten we met de basis. Na een gezamenlijke start gaan we in subgroepen met cases aan de slag. Allereerst bespreken wij met u de wettelijk kader rondom de jaarrekening. Inzicht in de verschillende rechtsvorm van organisaties is voor u van belang omdat het grote invloed kan hebben op de presentatie van het vermogen en het resultaat. U krijgt nieuwe kennis en inzicht in de betekenis van geconsolideerde versus enkelvoudige jaarcijfers. U leert tevens de risicosignalen van window dressing herkennen. U krijgt gedegen kennis om de kwaliteit van de winst te beoordelen. Aan het einde van deze dag heeft u veel theoretisch kennis opgedaan en dit in praktisch kader gepast.

Dag 2: Resultatenrekening en kasstroomanalyse (college 3 en 4)

Tijdens  de tweede dag duiken we dieper in de verschillende posten op de jaarrekening. U leert de jaarrekening lezen: wat gaat er schuil achter immateriële vaste activa, actieve belastinglatenties, onderhanden werk, wettelijke reserves, voorzieningen, geactiveerde productie eigen bedrijf, etc.? Verder wordt er ingezoomd op een kasstroomoverzicht. Dit geeft inzicht in de relatie tussen de liquiditeit van de organisatie en de winstgevendheid. U verwerft tal van nieuwe pragmatische inzichten, tools en een stappenplan om de balans te lezen. Alle uitgewerkte cases worden besproken en de uitgebreide uitwerking vormt een gedegen naslagwerk.

Vorm

De cursus ‘lezen van de balans’ is zo opgezet om u in praktische zin en in relatief kort tijdsbestek zoveel mogelijk bij te brengen over de balansstructuur en opzet jaarrekening. Daarnaast worden veel begrippen uitgelegd en wordt aandacht besteed aan de interpretatie van het cijfermateriaal. Kenmerkend is het heldere taalgebruik en de vele voorbeelden waardoor de stof extra wordt verduidelijkt. Er is een samenvatting beschikbaar waarin de fundamenten van cijfermatige aspecten in de jaarrekening worden behandeld en gekeken wordt wat de onderlinge samenhang is.

Wie

De cursus is bestemd voor professionals die weinig ervaring hebben met het lezen/ beoordelen van resultatenrekeningen, balansen en andere cijfermatige overzichten van bedrijven. U heeft de drive om dit inzicht in twee dagen aanzienlijk te vergroten. Doorgaans hebben onze studenten een minimaal vier jaar relevante werkervaring en een HBO-werk- en denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, onze ervaring is echt dat het optimale leerresultaat ligt bij een ruimere werkervaring.

Docenten

De docenten die de cursus ‘lezen van de balans’ voor u verzorgen, hebben hun sporen ruimschoots in de praktijk verdiend. Zij hebben doorgaans brede ervaring als business controller, business consultant, financieel directeur, riskmanager of accountant. Naast deze ervaring hebben zij ook een goede kennis van wetenschap, modellen en strategieën waardoor zij als geen ander in staat zijn om een brug te slaan tussen strategie en praktijk. Enkele docenten uit de opleiding:

Martin Kers. Heeft een expertise ontwikkeld om jaarrekeningen van bedrijven te onderzoeken op onjuistheden en inconsistenties. Daarom ben ik na mijn studie bij de Rabobank organisatie als kredietanalist. Met heel veel plezier heb ik dit 10 jaar gedaan. Daarna ben ik in 1989 begonnen met een eigen bedrijf met als activiteit het verzorgen van trainingen en cursussen op het gebied van cijfermatige analyses voor bankmedewerkers zakelijke kredietverlening en andere financiële professionals.

Kosten

Uw investering voor deze cursus ‘Lezen van de Balans’ bedraagt EUR 1.295,- (ex BTW). Dit bedrag is inclusief colleges, catering, cursusmateriaal en literatuur. Er zijn mogelijkheden om in meerdere termijnen het deelnamebedrag te voldoen. Informeer naar de mogelijkheden als u hier gebruik van wilt maken.

Ervaringen

9.0

“Goede trainer, degelijke inhoudelijke cursus. Docent legt goed uit hoe bepaalde methoden van waardebepaling werken. De docent heeft merkbaar veel praktijkervaring en weet dit goed over te brengen op de groep”.

8.0

“Goede colleges, waardevol traject, goede link met de praktijk.

10.0

“Contact was goed en snel. De docenten voornamelijk goed. Veel praktijk voorbeelden en bevlogenheid. Over het geheel een goede opbouw, leerzaam en interessant. Praktisch toepasbaar. Joris Kersten is top, super enthousiast en maakt de stof inzichtelijk.

9.0

“Inspirerende college’s met ervaren docenten. Ik werd echt uitgedaagd om anders te kijken en te denken. Maar toch op een praktische manier waardoor ik direct aan de slag kan met wat ik geleerd heb.

Klik op de knop hieronder om de startdata van deze opleiding te bekijken (onze boekingsmodule opent in een nieuw tabblad)
Bekijk Startdata
 • Hidden
  * We vragen uw persoonlijke gegevens omdat de nieuwe AVG-richtlijnen ons dit voorschrijven.

Klik op de knop hieronder om in te schrijven voor deze opleiding (onze boekingsmodule opent in een nieuw tabblad)
Inschrijven voor deze opleiding

Bespreek uw leerbehoefte!

Overweegt u deze opleiding te volgen? Neem contact op met UBS om uw leerbehoefte te bespreken. Bel via 030-2270497 of lees meer.

Creatie en verhoging van organisatiewaarde!

Weten hoe wij waarde voor uw organisatie creëren? Bel ons waardecreatieteam via 030-2270497 of lees meer.

Vragen? Contact ons! 030-2270497 of