Definitie van HR Analytics

HR analytics is het kwantificeren van de business- of organisatie-impact van de investeringen in menselijk kapitaal.

Binnen het vakgebied van HR Analytics worden HR data met andere bedrijfs- of organisatiedata gekoppeld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de koppeling met data op het gebied van financiën, sales en surveys. Aan de hand van deze data-analyse worden vernieuwende inzichten ontwikkeld. Met deze inzichten kan de impact van investeringen in menselijk kapitaal geïdentificeerd en gekwantificeerd worden. Op basis van HR Analytics kunnen organisatie-uitkomsten worden voorspeld op basis van HR-data gecombineerd met andere organisatiedata. Dit wordt ook wel “predictive HR Analytics” genoemd.

Toepassingen van HR Analytics

Als (predictive) HR Analytics op een juiste manier wordt ingezet kan het van grote waarde zijn voor maken van voorspellingen en het inschatten van risico’s. Enkele manieren waarop het vakgebied hierop bij kan dragen:

  • Het voorspellen van omzet
  • Optimaliseren van uitstroombeleid
  • Het managen van risico’s
  • Het inschatten van talentontwikkeling
  • Voorspellen van het effect van opleidingen op arbeidsproductiviteit

Dit relatief nieuwe vakgebied kan een strategisch voordeel brengen voor organisaties. HRM professionals hierin geschoold zijn, hebben al snel een voorsprong en een streepje voor op professionals waarbij deze kennis en vaardigheden ontbreken.

Gerelateerde artikelen:

7 redenen om werk te maken van HR Analytics
Gratis whitepaper: Van HR Metrics tot HR Analytics
Het is tijd voor interne HR marketing
Hoe HR Analytics de wereld van de wervingen verandert
Cursus Human Resource Analytics