Definitie van situationeel leiderschap

Stiuationeel leiderschap gaat er vanuit dat de meest effectieve leiderschapstijl afhangt van de situatie waarbinnen deze stijl wordt uitgeoefend. Binnen situationeel leiderschap zijn er vier basisstijlen die verschillen op het gebied van taakgerichtheid en persoonsgerichtheid:

Leiderschapsstijlen:

  • Directief: instrueren, veel sturing, weinig ondersteuning
  • Overtuigend/coachend: overtuigen en coachen, veel sturing, veel ondersteuning
  • Participerend: overlegen en participeren, weinig sturing, veel ondersteuning
  • Delegerend: delegeren, weinig sturing, weinig ondersteuning

Een situationeel leider zal per situatie inschatten welke leiderschapsstijl op dat moment het meest effectief is. Dat kan onder andere liggen aan het ontwikkelingsniveau en competentieniveau van de groep waar leiding aan wordt gegeven. Hierbij houdt de situationeel leider niet alleen rekening met kennis en vaardigheden, maar ook met het niveau van motivatie en zelfvertrouwen van medewerkers.

Dit staat is dus gericht op aansturen en niet op logistieke zaken als het registreren van merken en het sluiten van juridisch sterke contracten.

Gerelateerde artikelen:

Themaportal Business Development & Innovation

Presentatie 1e college Business Development & Innovation

Presentatie: Innovatie management 3.0

Presentatie: Referaat Business Develoment & Innovatie

Presentatie: Innoveren vanuit een “market oriented” perspectief

Docenten opleiding Business Development & Innovation (Post HBO)

Aanmelden nieuwsbrief Business Development & Innovatie

Artikel: Het woord leider is aan inflatie onderhevig