Tijdens dit webinar leert u wat productstrategie, portfoliobeleid en productmanagement te plaatsen in de krachtenvelden die op strategisch besturingsniveau in de organisatie van belang zijn. U leert om te gaan met product- en portfoliovraagstukken en leert hoe organisaties het maximale rendement kunnen behalen door het voeren van goed productbeleid.

Onderwerpen

– Welke trends zijn er op het gebied van product en portfoliomanagement?
– Hoe kan ik een product/ portfoliostrategie formuleren in lijn met de bedrijfsstrategie?
– Hoe kan ik een productplan lanceren wat zowel haalbaar als concurrerend is?
– Hoe kan ik de productstrategie integreren en implementeren in de organisatie?
– Welke rol spelen bedrijfscultuur en interne politiek bij de uitrol van productstrategie?
– Hoe meet ik de effectiviteit van de product/portfoliostrategie en hoe kan ik bijsturen?

Gerelateerde opleidingen

Cursus Product Management.
Cursus Portfoliomanagement & Execution.
Post HBO Product & Portfoliomanagement.