UBS is de business school voor management executives en business leaders in Nederland. Wij leiden onze deelnemers op tot zwaardere professionals en bereiden ze voor op een volgende carrièrestap. Wij bieden post-initieel managementonderwijs aan in de vorm van masteropleidingen, MBA-programma’s, post-academische en post hbo opleidingen voor professionals. Wij zijn gespecialiseerd in de managementdomeinen: finance, it, leadership en bedrijfskunde, veranderkunde en strategie en change management en houden ons bezig met de ontwikkeling en verspreiding van hoogwaardige kennis.

Filosofie

UBS is begin jaren negentig opgericht vanuit de gedachte om het vakgebied verder te ontwikkelen en het kennisniveau van professionals te verhogen op zowel inhoudelijk als persoonlijk vlak. In onze visie zijn bedrijven het meest succesvol wanneer zij op de hoogte zijn van actuele trends en ontwikkelingen in hun omgeving, uitgerust zijn met de juiste tools en instrumenten, kennis hebben van de nieuwste inzichten uit de wetenschap en de benodigde vaardigheden in huis hebben om de uitdagingen aan te kunnen gaan. Het is onze ambitie om hoogwaardige programma’s aan te bieden waarmee wij professionals in staat stellen succesvol te zijn binnen het vakgebied van hun keuze.

Helder doel

In al onze programma’s staat de kwantificering van beleid centraal. Wij pogen met al onze programma’s ofwel een kostenreductie voor uw organisatie te bereiken ofwel een verhoging van de omzet. Dit doen wij door onze deelnemers gedurende hun opleidingstraject voortdurend terug te laten redeneren vanuit bedrijfskundig perspectief. Dit is het uitgangspunt bij alle opleidingen. Hier vindt u meer over onze fact-based uitgangspunten.

Utrecht Business School

Hieronder volgt een introductievideo over Utrecht Business School. Er wordt kort uitgelegd wie we zijn, wat we doen, waarom we dit doen en wat we voor u kunnen betekenen. Voor nader contact met UBS en/ of meer informatie over onze programma’s: klik hier.Terug naar ‘Over UBS’