Volg een introcursus

HR-professionals hebben vaak moeite met het bewijzen van de toegevoegde waarde van cursussen, trainingen en opleidingen. Wat is de opbrengst van trainingen? Wat is de Return On Investment (ROI)? Utrecht Business School helpt HR-professionals bij het bewijzen van deze toegevoegde waarde. Niet alleen in geld, maar op vier niveaus: kwaliteit, effectiviteit, impact op het functioneren en impact op de resultaten van de organisatie.

ROI van opleidingen

Is het niet vreemd dat voor elke investeringsbeslissing binnen organisaties doorgaans een goed gefundeerd rapport moet worden opgesteld ter rechtvaardiging van de investering, behalve bij HR? Binnen HR heeft elke medewerker een opleidingsbudget wat simpelweg ‘opgemaakt’ mag worden. Of dit effectief besteedt wordt en in hoeverre dit bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen is minder van belang. Zo niet bij Utrecht Business School. Al onze opleidingen hebben de ROI als uitgangspunt. Studenten worden gedurende de opleiding gecoacht op inhoudelijke kwaliteit en op een financieel-strategische bijdrage aan de organisatiedoelstellingen.

Wilt u onze aanpak eens in de praktijk ervaren? Dat kan. Onze opleidingen zijn als incompany in te zetten voor uw organisatie. Desgewenst kunt u ons opleidingsaanbod structureel aan uw medewerkers aanbieden via onze aan te koppelen intranet-module. Succes gegarandeerd. Vraag de bijbehorende brochure of quick scan aan en/of neem contact met de incompanyadviseur op via contact@ubsbusiness.nl of  030-2270497.

Cases

In elke UBS-opleiding werken studenten aan een actuele case die zowel voor de individuele medewerker als voor de organisatie van belang is. Uw organisatie functioneert uiteindelijk beter en efficiënter dankzij de businesscase die studenten tijdens de opleiding maken.

‘Proven’ rendement
Met de studiemethode van UBS worden prima resultaten geboekt. Recent onderzoek onder studenten en oud-studenten toont het volgende aan:

  • 91% heeft met zijn/haar project een kostenbesparing of extra omzet gerealiseerd van € 2.000,-of meer.
  • 75% heeft met zijn/ haar project een kostenbesparing of extra omzet gerealiseerd van € 5.000,-of meer.
  • 95% heeft de in de businesscase gestelde financieel-strategische doelen gerealiseerd.
  • 82% lukte het om voldoende draagvlak te creëren voor zijn/ haar project binnen de organisatie.

Vraag quick scan aan / Bel mij terug / Contact met adviseur / Bekijk incompanies

Quick scan

Wilt u de ROI van uw huidige opleidingsportfolio eens vakkundig laten doorlichten? Vraag hieronder dan een quick scan aan. Een team van Lean-coaches van UBS doet onderzoek en koppelt de bevindingen in een beknopt rapport aan u terug. Op basis hiervan doen wij u desgewenst een vrijblijvend tegenvoorstel.

Vraag quick scan aan / Bel mij terug / Contact met adviseur / Bekijk incompanies

ROI centraal

Helder doel

In al onze programma’s staat ROI-denken en kwantificering van beleid centraal. Wij pogen met al onze programma’s ofwel een kostenreductie voor uw organisatie te bereiken ofwel een verhoging van de omzet. Dit doen wij door onze studenten gedurende hun opleidingstraject voortdurend terug te laten redeneren vanuit een financieel-strategisch perspectief. Dit is het uitgangspunt bij alle opleidingen.

Garantie van een hoge ROI

Aan de hand van inhoudelijke kerndocenten en kundige Lean-consultants worden op te pakken projecten voor aanvang van de opleiding als business case genomen. Er wordt in kaart gebracht hoe het project past binnen de organisatiedoelstellingen en waar er potentiële kostenbesparingen en/ of omzetverhogingen gerealiseerd kunnen worden. Gedurende en na het traject wordt hier actief op gestuurd en gecoacht. De projecten worden ook tijdens de implementatiefase gemonitord op de financieel-strategische doelen en waar nodig actief bijgestuurd.

Presentatie ROI van opleidingen

Met behulp van onderstaande presentatie krijgt u nader inzicht in het belang van kwantificering en ROI van HR-investeringen. Wij kunnen u hier desgewenst meer over vertellen. Indien u dit wenst, verzoeken we u contact met ons op te nemen via het contactformulier of door ons te bellen/ mailen.

Kosten

Het streven van UBS inzake onze incompany-programma’s is dat deelname aan de opleidingen in feite niets kost. U verdient als werkgever minimaal het opleidingsbedrag plus 1 terug. Elke student neemt gedurende zijn/ haar opleiding een ‘live’ project als businesscase. Het project dient een vooraf geprognosticeerde omzetstijging/ kostenbesparing voor uw organisatie te realiseren. Hier wordt tijdens en na het opleidingstraject actief op gestuurd door kerndocent en leancoach.

Vraag quick scan aan / Bel mij terug / Contact met adviseur / Bekijk incompanies

Videos

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Vandaar dat we hieronder de essentie van onze filosofie hebben samengevat in enkele korte filmpjes. Mocht u meer informatie wensen over onze visie? Laat het ons weten.

     

Vraag quick scan aan / Bel mij terug / Contact met adviseur / Bekijk incompanies


Bespreek uw leerbehoefte!

Overweegt u deze opleiding te volgen? Neem contact op met UBS om uw leerbehoefte te bespreken. Bel via 030-2270497 of lees meer.

Creatie en verhoging van organisatiewaarde!

Weten hoe wij waarde voor uw organisatie creëren? Bel ons waardecreatieteam via 030-2270497 of lees meer.

Vragen? Contact ons! 030-2270497 of