Volg een introcursus

UBS is opgericht vanuit de gedachte om het vakgebied verder te ontwikkelen en het kennisniveau van professionals te verhogen op zowel inhoudelijk als persoonlijk vlak. In onze visie zijn bedrijven het meest succesvol wanneer zij op de hoogte zijn van actuele trends en ontwikkelingen in hun omgeving, uitgerust zijn met de juiste tools en instrumenten, kennis hebben van de nieuwste inzichten uit de wetenschap en de benodigde vaardigheden in huis hebben om de uitdagingen aan te kunnen gaan. Het is onze ambitie om hoogwaardige programma’s aan te bieden waarmee wij studenten in staat stellen succesvol te zijn binnen het vakgebied van hun keuze.

Om het hoogwaardige c.q. duurzame karakter van onze ambities nader tot uiting te laten komen, heeft UBS destijds het zogenoemde CSR Fund opgericht. Uit dit fonds worden lokale projecten gesteund die maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame economische doelen nastreven. Voorbeelden hiervan zijn lokale aanbieders van duurzame koffie-, thee- en fruitdranken, verbindende organisaties (zoals als Nudge); die zich inzetten voor een positieve en blijvende verandering van onze samenleving. Maar ook start-ups die sociale sectoren ‘verduurzamen’, onder andere in de zorg, welzijn en in het onderwijs.

Bedrijven die aanspraak willen maken op steun uit het fonds, wordt dan ook aangespoord om hun project in te dienen bij UBS. Elk half jaar beoordeelt een commissie welke projecten in aanmerking komen voor sponsoring. De criteria hiervoor staan vermeld op een van de tabbladen op de website van het fonds. Bedragen die worden uitgekeerd variëren van hoog tot laag, waarmee we willen aangeven dat het niet uitmaakt of u een groot of klein bedrijf bent, of u een kleine bijdrage wenst te ontvangen of een groter bedrag. Alles wordt gewikt en gewogen en op basis van de vastgestelde criteria bepaalt de commissie uiteindelijk wie welk bedrag toegewezen krijgt en waarom.

Fonds

Het Corporate Social Responsibility Fund is een subsidiefonds dat lokale projecten uit de regio Utrecht ondersteund. Bedrijven die aanmerking komen voor subsidie/ sponsoring zijn actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en/ of streven duurzame economische doelen na. Voorbeelden van gesponsorde bedrijven zijn lokale aanbieders van duurzame koffie-, thee- en fruitdranken, verbindende organisaties (zoals als Nudge); die zich inzetten voor een positieve en blijvende verandering van onze samenleving. Maar ook start-ups die sociale sectoren ‘verduurzamen’, onder andere in de zorg, welzijn en in het onderwijs.

Projecten

Bedrijven die in aanmerking komen voor sponsoring zijn actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en/ of streven duurzame economische doelen na. De hoogte van het mogelijke sponsorbedrag is gemaximeerd op 5.000 euro (per project). De sponsorcommissie houdt bij de beoordeling rekening met de hoogte van het gewenste bedrag en het beoogde doel/effect ervan. Voorbeelden van gesponsorde bedrijven zijn lokale aanbieders van duurzame koffie-, thee- en fruitdranken, verbindende organisaties (zoals als Nudge); die zich inzetten voor een positieve en blijvende verandering van onze samenleving. Maar ook start-ups die sociale sectoren ‘verduurzamen’, onder andere in de zorg, welzijn en in het onderwijs.

Criteria

Het CSR Fund let bij de beoordeling van uw sponsoraanvraag vooral op onderstaande criteria. Dit is de inschatting van onze sponsormanagers die daarbij intern en extern hun afwegingen maken op basis van de aangeleverde informatie en gesprekken.

  • Commitment van ondernemer bij de organisatie
  • De businesscase, verdienmodel en branche
  • Duurzaamheidsgehalte van de onderneming
  • Mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Doelstelling / motivatie voor de sponsorbijdrage

Indien onze beoordeling positief is, krijgt u van ons een voorstel met daarin de wijze van sponsoring en de bijbehorende voorwaarden. Dit voorstel is altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de directie en het Investment Committee van Utrecht Business School. Grotere sponsorbijdragen behoeven de goedkeuring van de aandeelhouders van UBS.

Aanmelden

Indien u interesse heeft om uw businesscase /sponsoraanvraag in te brengen, dan kunt u zich via deze website aanmelden en/of een afspraak maken met één van onze sponsormanagers. Inzenden van uw project kan via de aanmeldbutton aan de linkerzijde van deze site.  Wanneer u een sponsoraanvraag wilt indienen, dan ontvangen we allereerst graag een korte beschrijvingvan uw business. We vragen u vervolgens om een goede pitch voor te bereiden waarin u de motivatie voor sponsorbijdrage op een krachtige manier samenvat.  Wanneer uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan ontvangt u binnen afzienbare tijd het benodigde bedrag op uw rekening. U wordt te allen tijden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Contact

U kunt het UBS Corporate Social Responsibility Fund bereiken via: 030- 030-2270497 of email: [email protected]. Wilt u persoonlijk kennis maken? Dat kan ook. We ontvangen u graag bij ons op kantoor aan de Europalaan in Utrecht. U kunt een afspraak maken  met onze fondsmanager/ investmentmanagers via bovengenoemd telefoonnummer. Wilt u ons iets toesturen? Dan kan dat naar: Utrecht Business School, Europalaan 20, 3526 KS, Utrecht.

  • Hidden
    * We vragen uw persoonlijke gegevens omdat de nieuwe AVG-richtlijnen ons dit voorschrijven.

Bespreek uw leerbehoefte!

Overweegt u deze opleiding te volgen? Neem contact op met UBS om uw leerbehoefte te bespreken. Bel via 030-2270497 of lees meer.

Creatie en verhoging van organisatiewaarde!

Weten hoe wij waarde voor uw organisatie creëren? Bel ons waardecreatieteam via 030-2270497 of lees meer.

Vragen? Contact ons! 030-2270497 of