Volg een introcursus

HR-professionals hebben vaak moeite met het bewijzen van de toegevoegde waarde van cursussen, trainingen en opleidingen. Wat is de opbrengst van trainingen? Wat is de Return On Investment (ROI)? Utrecht Business School helpt HR-professionals bij het bewijzen van deze toegevoegde waarde. Niet alleen in geld, maar op vier niveaus: kwaliteit, effectiviteit, impact op het functioneren en impact op de resultaten van de organisatie. Daarover gaat deze themasessie!

Tijdens de online themasessie ”De ROI van opleidingen’ komt aan bod:

Is het niet vreemd dat voor elke investeringsbeslissing binnen organisaties doorgaans een goed gefundeerd rapport moet worden opgesteld ter rechtvaardiging van de investering, behalve bij HR? Binnen HR heeft elke medewerker een opleidingsbudget wat simpelweg ‘opgemaakt’ mag worden. Of dit effectief besteed wordt en in hoeverre dit bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen is minder van belang. Zo niet bij Utrecht Business School. Al onze opleidingen hebben de ROI als uitgangspunt. Studenten worden gedurende de opleiding gecoacht op inhoudelijke kwaliteit en op een financieel-strategische bijdrage aan de organisatiedoelstellingen.

Bekijk hieronder een voorbeeld van een eerdere online themasessie.

Inhoud

Tijdens deze themasessie leert u welke trends en ontwikkelingen er binnen HRM gaande zijn en welke rol opleidingen hierin spelen. U krijgt inzicht in het belang en de noodzaak van accountability binnen HR. Er wordt nader ingezoomd op de ‘Return on Investment’ van opleidingen. Wat leveren opleidingen doorgaans op voor werkgevers en werknemers? Waarom worden vandaag de dag veel opleidingen niet accountable gemaakt en gehouden? Er wordt besproken met welke methoden en technieken dit mogelijk is. Zowel op kwalitatief als op kwantitatief niveau. Tot slot wordt de rol van leancoaching besproken en welke bijdrage lean kan hebben bij het verwezenlijken van een positieve ROI van opleidingen; voor werkgevers en werknemers.

Resultaat

Na afloop van de themasessie heeft u nader inzicht in de volgende onderwerpen:

  • Belangrijke trends en ontwikkelingen binnen HRM
  • Inzicht in het belang van accountability van HR en opleidingen in het bijzonder
  • Kennis over de ”Return on Investment” van opleidingen en cursussen
  • Inzicht en kennis over de mogelijkheden van het accountable maken van opleidingen
  • Kennis over technieken die de effectiviteit van opleidingen goed in kaart brengen
  • Kennis over de rol van leancoaching bij het verwezenlijken van een positieve ROI.

Wie

De themasessies is bedoeld voor verantwoordelijken binnen bedrijven en overheden voor trainingen en opleidingen. Denk hierbij aan HR-professionals, directie, P&O, etcetera. Maar ook voor professionals die zich bezighouden met accountability-issues, verbetertrajecten en/of procesoptimalisatievraagstukken. Denk hierbij aan bedrijfskundigen, financieel managers, veranderkundigen, bedrijfsadviseurs, etcetera.

Docenten

De themasessie wordt verzorgd door een kerndocent van Utrecht Business School van de sectie Human Resources Management.

Kosten

De toegang tot alle themasessies is gratis. Het is bedoeld om u meer inzicht te geven in de onderwerpen van onze opleidingen, u verder te helpen bij het maken van uw keuze en u een goed beeld te geven van wat u kunt verwachten van UBS Business School.

Data

Na aanmelding voor de themasessie ontvangt u een link in uw e-mailbox waarna u het webinar direct kunt bekijken.

  • * We vragen uw persoonlijke gegevens omdat de nieuwe AVG-richtlijnen ons dit voorschrijven.

Bespreek uw leerbehoefte!

Overweegt u deze opleiding te volgen? Neem contact op met UBS om uw leerbehoefte te bespreken. Bel via 030-2270497 of lees meer.

Creatie en verhoging van organisatiewaarde!

Weten hoe wij waarde voor uw organisatie creëren? Bel ons waardecreatieteam via 030-2270497 of lees meer.

Vragen? Contact ons! 030-2270497 of