Header

Algemeen

Hoe implementeert u een verandering die tevens goed geborgd wordt in de organisatie? Een uitdaging waarvan de oplossing niet direct voor de hand ligt. Toch zijn er methoden waarmee dit relatief makkelijk te realiseren is. Vaak ligt de oplossing in het bottum-up  ’empoweren’ van verandering. Denk aan de organisatie van zelfregulerende teams. Goed presterende self-organizing teams worden gekenmerkt door een sterk gedeelde verantwoordelijkheid, goede onderlinge afstemming, breed draagvlak voor (zelf voorgestane) veranderingen en bovenal de behoefte om de (eigen) werkwijzen te verankeren en te borgen. 

Onderwerpen

  • Opzet en executie van het veranderplanningsproces
  • Inventarisatie en ‘enabling’ van mensen en middelen
  • Randvoorwaarden succesvolle zelfsturende teams
  • Implementeren van zelfsturende teams
  • Teambuilding, teamontwikkeling en teamdynamiek
  • Prestaties, beloning en meten van resultaat/ ROI
  • Bewaking en sturen van het verander/ implementatieproces
  • Evaluatie en borging van het veranderproces

Resultaat

U leert hoe uw organisatie bedrijfsprocessen op een effectieve manier blijvend kan veranderen waarbij de bedrijfsstrategie als uitgangspunt geldt. U leert hoe u het (tactisch) veranderproces kunt opzetten, structureren en plannen. Hoe u relevante stakeholders kunt betrekken, kunt trainen en verantwoordelijkheden kunt toekennen. De voorwaarden voor succesvolle implementatie van zelfsturende teams zijn bekend evenals de relaties tussen succesvolle zelfsturende teams en het behalen van bedrijfsdoelstellingen en ROI. Daarnaast wordt er kennis opgedaan over het bewaken, meten en sturen van het verander- c.q. implementatieproces. Tot slot leert u hoe u de veranderingen eigen kunt maken en kan borgen in nieuwe processen en structuren..


Wilt u deze opleiding incompany volgen? Dat kan ! Klik hier verder voor meer informatie !


Naar boven

Inhoud

Dag 1: Opzet en executie van het veranderplanningsproces  (college 1 en 2)

Tijdens deze dag leert u hoe u de vertaalslag kunt maken vanuit de bedrijfsstrategie naar een tactisch veranderplan (oa. via een GAP-analyse). U krijgt nieuwe kennis en inzichten over organisatiekunde, (tactisch) verander management en HRM. U leert met welke projectmanagement-methoden, interventies voorbereid, geïnitieerd en gemanaged. kunnen worden. Doel van de dag is te leren hoe u uiteindelijk grip kunt houden op het vernieuwingsproces.

Dag 2: ‘Enabling’ van mensen en middelen: zelfsturende teams (college 3 en 4)

Tijdens deze dag leert hoe u uw tactisch veranderplan verder kunt vormgeven. Er wordt ingezoomd op het mobiliseren van mensen en middelen met een focus op het formeren van zelfsturende teams. U wordt bijgepraat over de succesfactoren van dit soort teams en aan welke randvoorwaarden er moet worden voldaan. Tevens komt aan bod hoe u bestaande structuren en systemen kunt aanpassen aan de nieuwe situatie en krijgt u nieuwe kennis en inzichten over het managen van de benodigde interventies.

Dag 3: Teambuilding, teamontwikkeling en teamdynamiek  (college 5 en 6)

Tijdens deze dag staat het implementeren, ontwikkelen en versterken van (zelfsturende) teams centraal. U krijgt methoden aangereikt om teams beter te laten functioneren (oa via bottum up empowerment). Er wordt ingezoomd op teamdynamieken, beloningsstructuren, teamprestaties,  vergroting van eigenaarschap en ROI.

Dag 4: Borging van het implementatie/ veranderproces (college 7 en 8)

Tijdens deze dag leert u hoe u geplande interventies daadwerkelijk geïmplementeerd en geborgd kunt krijgen in de organisatie . U wordt bijgepraat over effectieve implementatiemethoden zoals Agile, Lean en Scrum. U leert o.a. welke managementstijlen het effectiefst zijn bij veranderingen en hoe u met bepaalde tools blijvende gedragsveranderingen kunt realiseren. Tot slot krijgt u aan de hand van best practices en cases voorbeelden van succesvolle veranderprojecten en -implementaties.

Dag 5: Monitoring en bijsturen van het veranderproces  (college 9 en 10)

Tijdens deze dag leert u hoe u grip kunt houden op het implementatie- en veranderproces. U wordt bijgespijkerd over alle ins en outs van het monitoringproces. Op welke KPI’s wordt gestuurd, welke metrics worden gehanteerd en wanneer dient er bijsturing in het proces plaats te vinden? Tot slot leert u hoe evaluaties kunnen plaatsvinden ten aanzien van de nieuwe werkwijze en de  de borging ervan.


Wilt u deze opleiding incompany volgen? Dat kan ! Klik hier verder voor meer informatie !


Naar boven

Vorm

De kwantificering van beleid staat centraal tijdens deze Post HBO opleiding Tactisch Verandermanagement & Implementatie. U redeneert gedurende de opleiding terug vanuit een bedrijfskundig perspectief. Tijdens uw opleiding/ referaat wordt u begeleid door een kerndocent. Deze docent is gedurende de opleiding beschikbaar voor uw vragen en opmerkingen en zal u daar waar nodig ondersteunen. De kerndocent beoordeelt u aan het einde van de opleiding.


Wilt u deze opleiding incompany volgen? Dat kan ! Klik hier verder voor meer informatie !


Naar boven

Wie

De Post HBO opleiding Tactisch Verandermanagement & Implementatie is bedoeld voor professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van tactisch en operationeel verandermanagement. Doelgroep: Teammanagers, projectmanagers of opdrachtgevers betrokken bij het doorvoeren van veranderingen waarbij mensen ander werk moeten uitvoeren of hetzelfde werk anders. Ook voor coaches of adviseurs die verantwoordelijk zijn voor veranderprojecten, is deze opleiding geschikt.  De opleiding is een executive training wat betekent dat een bepaald werk- en denkniveau gewenst is. Doorgaans hebben onze deelnemers een bedrijfskundige- of organisatiekundige achtergrond, 5 tot 15 jaar relevante werkervaring en HBO+ denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, onze ervaring is echter dat het optimale leerresultaat ligt bij een ruimere werkervaring.


Naar boven

Docenten

De docenten die de Post HBO Tactisch Verandermanagement & Implementatie voor u verzorgen, hebben hun sporen ruimschoots in de praktijk verdiend. Zij hebben doorgaans brede ervaring als consultant, R&D-directeur, innovatiemanager, changemanager, businessstrateeg, of marketing manager. Naast deze ervaring hebben zij ook een goede kennis van wetenschap, modellen en strategieën waardoor zij als geen ander in staat zijn om een brug te slaan tussen strategie en praktijk. Enkele docenten uit de opleiding:


alexander boelenAlexander Boelen (Inno4Business) has many years of experience in managing creativity and combining expertise, focusing on business development by innovation. He has a background in architectural & urban design, knowledge management and (geo-) modeling & simulation. He has developed a large network in, amongst other, the worldwide intelligent transport arena, media & entertainment and universities & research institutes. Specialties:Experienced strategy and innovation advisor; business innovation manager.


joris craandijkJoris Craandijk (Innovative Partners). Als marketeer, manager en strateeg heeft Joris bij een multinational veel binnenlandse en buitenlandse ervaring opgedaan. Daarin stond het creëren van nieuwe business altijd centraal. Of het nu handelde om een line extention, greenfield project, crisismanagement of een complex innovatie project, alles draaide om het verbinden van visie, strategie en management met een idee, de organisatie en de uitvoering. Samen op weg naar succes. Een echte ervaringsdeskundige.


arendjan majoorArend-Jan Majoor (Freshious) I am a true innovator. I always like to start up new ideas and new initiatives or to help people with this. I am able to bring structure in chaos and (if timing is right) I can empower people to take over. With this strong motivation, I work in the role of entrepreneur, business developer, consultant and program manager in The Netherlands and abroad. From 2008 I have started several companies of which Frismakers/Freshious has always been the common thread.


marijnMarijn Mulders (Tolo Branca). Marijn Mulders volgde de opleiding AMBI. Jaren heeft hij vanuit Cap Gemini bedrijven ondersteund bij het herinrichten van de bedrijfsprocessen en veranderprocessen. Bij een van zijn klanten is hij vervolgens in dienst getreden en heeft bij de werkmaatschappijen in Europa en Amerika veranderprocessen uitgevoerd waarbij het verbeteren van de resultaten en de bedrijfsprocessen centraal stond. Inmiddels werkt hij bij diverse Hogescholen, waar hij studenten inhoudelijk begeleidt en tevens coacht op het samenspel van theorie en praktijk.


Marcel Kuiper (De Vereenvoudiger). Mijn passie gaat uit naar het helpen van mensen en organisaties bij het doorvoeren van veranderingen om zo hun doelstellingen te realiseren. Producten en diensten zijn vaak nog te complex. Het is mijn drijfveer om te helpen de eenvoud door te voeren en te bewaren. Veranderingen zelf gaan daarnaast ook vaak mis. Door het gedrag van de betrokken medewerkers centraal te stellen is het mijn overtuiging dat de verandering succesvol zal zijn.


Wilt u deze opleiding incompany volgen? Dat kan ! Klik hier verder voor meer informatie !


Naar boven

Kosten

Uw investering voor de Post HBO opleiding Tactisch Verandermanagement & Implementatie bedraagt EUR 2.850,- (ex BTW). Dit bedrag is inclusief colleges, cursusmateriaal en literatuur. Cateringkosten en eventuele verblijfkosten zijn hierin niet meegenomen. Er zijn mogelijkheden om in meerdere termijnen het deelnamebedrag te voldoen. Informeer naar de mogelijkheden als u hier gebruik van wilt maken. De opleidingskosten zijn overigens aftrekbaar van de belasting. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.


Naar boven

Ervaringen

9.0

“Goed om vanuit verschillende invalshoeken en ervaringen opleiding te krijgen op verandergebied. Het technische deel hebben we goed kunnen toepassen in het referaat. Daarbij wel de opmerking dat er meer duidelijkheid verschaft kan worden over wat er nu precies verwacht wordt. Het leiderschap deel vond ik een heel interessant onderdeel van de training. De meeste trainers waren goed. De ontvangst en eten en drinken in de Savannah toren was helemaal goed. Over het algemeen ben ik zeer tevreden met de gevolgde opleiding en de gemêleerde en leuk groep medestudenten. Het was leerzaam en inspirerend!

8.0

“Zeer praktisch gerichte opleiding die je behalve inhoudelijk ook aan het denken zet over je eigen positie en gedrag in de organisatie

9.0

“Docenten waren van hoog niveau en de lessen waren leerzaam en plezierig. Onder andere Rob Severens en Klaas-Jan van der Veen vond ik erg goed. Vlotte en adequate reactie op vragen en opmerkingen vanuit het secretariaat.

9.0

“Informatieve lessen met ervaren trainers. Ook de verhouding tussen theorie en praktijk was goed. Doordat de deelnemers uit verschillende branches komen, resulteerde dit in interessante discussies en invalshoeken. Het is me duidelijker geworden hoe concreet om te gaan met zelfsturing en verantwoordelijkheden in teams.

Naar boven
Klik op de knop hieronder om de startdata van deze opleiding te bekijken (onze boekingsmodule opent in een nieuw tabblad)
Bekijk Startdata
  • * We vragen uw persoonlijke gegevens omdat de nieuwe AVG-richtlijnen ons dit voorschrijven.
Op de hoogte blijven van deze opleiding, zoals startdata, kosten en locaties? Vul dan hieronder uw e-mailadres in:
  • * We vragen uw persoonlijke gegevens omdat de nieuwe AVG-richtlijnen ons dit voorschrijven.
Klik op de knop hieronder om in te schrijven voor deze opleiding (onze boekingsmodule opent in een nieuw tabblad)
Inschrijven voor deze opleiding