Definitie van Human Resources (HR) Manager

Wat is een HR manager? De definitie die veelal gehanteerd word voor een HR manager is:

“Iemand die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor het aannemen van nieuw personeel, het overzien van personeelsevaluaties, bemiddeling tussen werknemers en lijnmanagers, aansturing van de HRM afdeling en het ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid.”

Dat is een hele mond vol aan verantwoordelijkheden die in de praktijk niet eens altijd op zullen gaan voor iedere HR manager. Het vakgebied van Human Resources Management (HRM) is volop in beweging en dat vergt andere competenties en kennis onder HR managers dan in het verleden het geval was. Een goede HR manager heeft als doelstelling om het menselijke kapitaal in een organisatie zo goed mogelijk tot het recht te laten komen. Door HR beleid af te stemmen op organisatiestrategie en andersom kunnen bedrijven duurzaam concurrentievoordeel behalen. Hierbij wordt steeds vaker gebruik gemaakt van nieuwe methodieken zoals HR Analytics.

Taken van een HR manager:

  • Optimaal benutten en inzetten van menselijk kapitaal
  • Afstemmen van verschillende personeelsinstrumenten zoals werving & selectie, functieprofielen, personeelsplanning en opleidingen
  • Onderling afstemmen van organisatiestrategie en personeelsbeleid
  • Ontwikkelen van langetermijnvisie op het gebied van personeelsbeleid
  • Borgen van personele bezetting op basis van organisatiedoelstellingen

Gerelateerde artikelen:

Post HBO Human Resources Management
Cursus Human Resource Analytics
Definitie van Human Resource Management
Angst voor automatisering in HR onnodig
6 tips voor een geïnspireerde bedrijfscultuur