Definitie van HR beleid / Personeelsbeleid

De term HR beleid staat voor “Human Resources beleid” en staat vaak bekend onder “personeelsbeleid”.

HR beleid of personeelsbeleid is een onderdeel van het organisatiebeleid en wel voor het deel dat direct betrekking heeft op het personeel. HR beleid kan gezien worden als het geheel aan maatregelen en instrumenten gericht op de werkzame personen binnen een organsiatie met als doel het verwezenlijken van de organisatiedoelstellingen.

De ontwikkeling van Personeelsbeleid

Door de eeuwen heen is de definitie of zelfs het paradigma waarbinnen personeelsbeleid zich bevindt meerdere keren veranderd en geëvolueerd. Ook heeft de structuur van een organisatie vaak invloed op de manier waarop er vorm wordt gegeven aan personeelsbeleid. Zo zal personeelsbeleid binnen de ene organisatie veel meer gaan om een sociaal beleid, terwijl in andere organisaties de focus meer ligt op persoonlijke ontwikkeling.

Aandachtsgebieden

Binnen HR beleid onderscheiden we verschillende aandachtsgebieden waaronder:

  • De instroom (werving & selectie) en uitstroom (ontslag) van personeel
  • Learning & development (ontwikkeling van personeel)
  • Management development
  • beleid op het gebied van beloning en arbeidsvoorwaarden
  • Verzuimbeleid

Gerelateerde artikelen:

Post HBO Human Resources Management & Leadership
Cursus Human Resource Analytics
Definitie van Human Resources Management
Definitie van HR manager
Definitie van HR Analytics