Onze deelnemers zijn afkomstig van diverse bedrijven en instellingen en uiteenlopende vakgebieden. Hieronder vindt u een overzicht. Voor meer informatie en contactmogelijkheden met studenten en afgestudeerden, verzoeken wij u contact op te nemen met onze opleidingsadviseurs.


Achtergrond van onze deelnemers

Op deze pagina vindt u een impressie van de bedrijven waar onze deelnemers vandaan komen. Over het algemeen zijn cursisten afkomstig van middelgrote bedrijven. Per type opleiding varieert dit echter. Voor de executive masteropleidingen neigt dit meer naar middelgroot en groot. Voor de  cursussen en post hbo opleidingen komen studenten vaker van het klein- en middenbedrijf. De verhouding tussen opdrachtgever en bureau ligt rond de 50%. Op aanvraag zijn specificaties beschikbaar per branche, bedrijfsomvang en functieprofiel.  Lees meer.


Klantcases, referaten en gerealiseerde projectplannen

Gedurende de opleidingen werken onze cursisten aan een referaat/ scripite en/ of plan van aanpak (afhankelijk van het type opleiding). Bij alle opleidingen staat het ROI-gedachtegoed centraal. Hiermee wordt bedoeld dat elke cursist zijn/haar plan afstemt op de organisatie met als doel een kostenbesparing en/of omzetverhoging te realiseren voor haar werkgever. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om een HRM/ finance/ marketing of IT-opleiding. Voorbeelden van gerealiseerde plannen, zijn op aanvraag beschikbaar. Voor het ROI-gedachtegoed: klik hier.


Referenties, testimonials en waarderingen

Na afloop van elke opleiding wordt aan de deelnemersgevraagd om een eindevaluatie. De resultaten hiervan worden uiteraard gebruikt als kwaliteitsmonitoring en verbetering van onze dienstverlening. Ook worden ze gebruikt in de communicatie tussen nieuwe deelnemers en alumni. Wij vermelden alle evaluaties, en maken geen subselecties uit de binnengekomen waarderingen. U vindt ze op de volgende pagina. Heeft u een opleiding gevolgd maar nog geen beoordeling afgegeven, dan horen wij uiteraard graag van u. Lees meer.


Het Utrecht Business School Alumninetwerk

Het Utrecht Business School Alumni Netwerk geeft u toegang tot een wereld aan mogelijkheden om uw kennis en kunde naar een hoger niveau te tillen, nieuwe mensen te ontmoeten, contact te onderhouden met alumni en uw netwerk te vergroten. Als member profiteert u van de vele extra’s die UBS Business School u, samen met haar partnernetwerk aanbiedt. Als alumnus krijgt u minimaal een jaar lang gratis toegang tot alle events die UBS Business School organiseert voor haar leden.


Registratie in het UBS Alumni-register

Alle afgestudeerden bij Utrecht Business School worden opgenomen in een centraal register. Op aanvraag van een nieuwe werkgever, een overheidsinstantie, of uzelf als alumnus, kunnen wij desgewenst inzage geven in verstrekte diploma’s en certificaten. Als alumnus van UBS Business School kunt u gebruik maken van de vele kortingen die voor u beschikbaar zijn. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u officieel geregistreerd te zijn in het UBS-alumniregister. Het register vindt u hier.


Terug naar ‘Over UBS’