Na afloop van elke opleiding wordt aan de deelnemers gevraagd om een eindevaluatie. Hieronder vindt u alle waarderingen per opleiding als voor Utrecht Business School als geheel. De resultaten hiervan worden tevens gebruikt als kwaliteitsmonitoring en verbetering van onze dienstverlening.


Waardering Utrecht Business School als geheel 


   


Waardering Utrecht Business School per opleiding