Volg een introcursus

Opleiden via e-learning leidt in de eerste plaats tot een reductie van opleidingskosten. Daarnaast biedt e-learning de mogelijkheid dat leren een vast onderdeel wordt van het takenpakket van de medewerker. Waar traditioneel opleiden zich vaak richt op enkele contactmomenten per jaar, kan e-learning frequenter worden aangeboden door bijvoorbeeld gebruik te maken van groepsdiscussies, polls, quizzen, etc. Deze kleine leerobjecten kenmerken zich door een korte ontwikkeltijd en renderen sneller. Door medewerkers meer opleidingen aan te bieden kunnen zij zich sneller bekwamen en kan de continuïteit en kwaliteit binnen de organisatie stijgen.

Tijdens de online themasessie ”E-learning voor bedrijven’ komt aan bod:

– Wat is e-learning precies en waarom is het belangrijk?
– Trends en ontwikkelingen op het gebied van e-learning en digitale leertechnieken
– Verschillende vormen en didactiek van e-learning.
– Voor- en nadelen van online learning voor werkgevers en werknemers
– Resultaten van de ‘opbrengsten’ van e-learning (ROI)
– Hoe kan uw bedrijf e-learning inzetten en wat komt er allemaal bij kijken?

Bekijk hieronder een een introductiefilm over online executive learning.

.

Inhoud

Tijdens deze themasessie leert u welke trends en ontwikkelingen er op het gebied van e-learning en digitaal leren gaande zijn en hoe steeds meer bedrijven hiermee omgaan. U krijgt inzicht in het belang van e-learning; welke voor- en nadelen ermee gemoeid zijn. Verder wordt er onderzoeksdata met u gedeeld over leereffect en bereikte resultaten. Er wordt nader ingezoomd op de ‘Return on Investment’ van online leren en digitaal opleiden. Er wordt besproken welke vormen van online leren er gebruikt kunnen worden (didactiek), welke methoden en technieken er aangewend kunnen worden en uiteraard hoe u e-learning in kunt zetten voor uw bedrijf.  

Resultaat

Na afloop van de themasessie heeft u nader inzicht in de volgende onderwerpen: Belangrijke trends en ontwikkelingen binnen e-learning en digitaal leren. Welke voor- en nadelen zijn er zoal te benoemen, welke didactische vormen zijn toe te passen? Welke resultaten zijn er reeds geboekt in de markt? Wat heeft dit opgeleverd (in termen van leerreffect en ‘Return on Investment’)? En hoe kan ik e-learning voor mijn eigen bedrijf inzetten?

Wie

De themasessies is bedoeld voor verantwoordelijken binnen bedrijven en overheden voor Learning & Development. Denk hierbij aan HR/HRD-professionals, directie, P&O, HR-adviseurs, etcetera. Maar ook voor professionals die zich bezighouden met HR-accountability-issues, verbetertrajecten en/of HR-optimalisatievraagstukken. Denk hierbij aan bedrijfskundigen, verander- kundigen, bedrijfsadviseurs, etcetera.

Docenten

De themasessie wordt verzorgd door een kerndocent van Utrecht Business School van de sectie Human Resources Management.

Kosten

De toegang tot alle themasessies is gratis. Het is bedoeld om u meer inzicht te geven in de onderwerpen van onze opleidingen, u verder te helpen bij het maken van uw keuze en u een goed beeld te geven van wat u kunt verwachten van UBS Business School.

On Demand

Na aanmelding voor de themasessie ontvangt u een link in uw e-mailbox waarna u het webinar direct kunt bekijken.

  • Hidden
    * We vragen uw persoonlijke gegevens omdat de nieuwe AVG-richtlijnen ons dit voorschrijven.

Bespreek uw leerbehoefte!

Overweegt u deze opleiding te volgen? Neem contact op met UBS om uw leerbehoefte te bespreken. Bel via 030-2270497 of lees meer.

Creatie en verhoging van organisatiewaarde!

Weten hoe wij waarde voor uw organisatie creëren? Bel ons waardecreatieteam via 030-2270497 of lees meer.

Vragen? Contact ons! 030-2270497 of