Een UBS-Kennissessie brengt professionals vanuit verschillende disciplines/ branches op een unieke manier samen. Tijdens de inspiratiebijeenkomsten wordt er kennis opgedaan aan de hand van best practices, worden er waardevolle contacten gelegd en wordt er veel van elkaar geleerd. Weer weten hierover? Plan een belafspraak in.Wie zijn we en wat doen we?

Het waardecreatieteam van UBS stelt organisaties en professionals in staat om naar  volledig potentieel te opereren door waardeverhogende kansen consequent en integraal te benutten en daarmee blijvende waardestijging te realiseren. Dit verrichten we door onze beproefde hefboom-methodes toe te passen op diverse bedrijfskundige terreinen. Laatstgenoemde doen wij door uw situatie -geheel vrijblijvend- vanuit meerdere perspectieven te analyseren en te vertalen naar concrete, werkbare en meetbare oplossingen die gericht zijn op blijvende waardestijging. Dit doen wij met name door organisaties te leren/ondersteunen om duurzaam financieel-economisch te opereren. Via onze grotendeels ‘no cure, no pay’-diensten waarborgen wij significante en duurzame waardestijging.


Hoe creëren wij waarde voor uw organisatie?

Ons waardecreatie-team maakt van verschillende disciplines, en samenhangende activiteiten, gebruik teneinde significante waardecreatie mogelijk te maken. We bedienen uw organisatie met kennis, kunde en kapitaal via een aantal entiteiten;

1. We bieden kennis via de entiteiten:

  • UBSI: Een kennisinstituut die wetenschappelijke kennis produceert en integreert in haar programma’s voor  business leaders.
  • UBS: Een (internationale) business school met praktische managementkennis voor executive managers.

2. We bieden kunde via de entiteiten:

  • UBAS: Een adviesdienst met focus op het realiseren van duurzaam financieel-economische beleidsvoering.
  • UBSA: Een incubatordienst die veelbelovende start-ups ontzorgt middels kennis, kunde en kapitaal.

3. We bieden kapitaal via de entiteiten:

  • UBIF: Een investeringsfonds wat risicokapitaal verstrekt aan bedrijven en instellingen uit het MKB.
  • UBF: Een dienst die intermedieert en adviseert op het gebied van financieringen c.q. rentekostenreductie.
  • UBFTAX: Een scandienst die u ondersteunt bij het optimaliseren c.q. verlagen van uw fiscale kosten.
  • UBSCC: Een inkoopcollectief op het gebied van onderwijsinkoop ter reductie van inkoopkosten.  

Hoe ziet onze werkwijze eruit?

We starten doorgaans met een vrijblijvende kennismaking waarin (leer)behoeftes worden verkend, bedrijfsuitdagingen worden besproken en uiteraard kennis wordt gemaakt met uw organisatie en u als persoon. Indien er wederzijds draagvlak en vertrouwen is voor een volgende stap, kunt u ons een scan laten verzorgen van uw bedrijfssituatie welke desgewenst kan resulteren in een vervolgtraject. We houden bij onze werkwijze vooral rekening met uw belangen. Dit uit zich bijvoorbeeld in tarifering, betaalconstructies, risicospreiding, contracten en verwachtingen. Concreet zien de stappen naar een samenwerking er als volgt uit.:

1. Vrijblijvende kennismaking en inventarisatie

Gedurende de kennismaking en inventarisatie leren wij u en uw organisatie beter kennen en wordt er beeld verkregen wat er speelt. Binnen 3 tot dagen ontvangt u kosteloos een voorstel tot verbetering/waardestijging. Vervolgens, indien wederzijds wenselijk, wordt de volgende stap genomen in de vorm van een gedegen analyse (improvement-scan).

2. Improvement Scan

Met de improvement scan wordt een integrale analyse gemaakt van uw organisatie, zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau en samenhangende processen. Uit de scan vloeien oplossingen voort voor zowel de korte termijn als voor de langere termijn. U ontvangt vervolgens binnen een week een voorstel tot verbetering/waardestijging.

3. Realisatie

Wij ondersteunen u desgewenst bij het implementeren van de waardestijgende kansen binnen uw (bedrijfs)organisatie. Door onze brede kennis en ervaring kunnen wij doorgaans duurzame waardestijging binnen uw onderneming realiseren. We ondersteunen tevens met monitoring en eventuele bijsturing gedurende (en na) het implementatietraject.


Hoe komt u in contact met ons?

U kunt te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met UBS om uw vraagstuk voor te leggen. Op grond van het vraagstuk worden de juiste professionals betrokken om er voor te zorgen dat u precies datgene aangereikt krijgt waardoor u en/of uw organisatie zonder hick-ups haar weg kan vervolgen. De UBS-adviseurs staan voor u klaar om uw behoefte te bespreken. Neem contact op via telefoonnummer: 030-2270497, plan een belafspraak of email ons via contact [at]ubsbusiness.nl. Wilt u zich eerst nog wat verder oriënteren? Neem dan (kosteloos) deel aan onze kennissessie of doe een (online) quick scan en ontdek uw mogelijkheden.


belafspraakkennissessiequick scan