UBAS is de adviesdienst van Utrecht Business School en richt zich primair op het realiseren van duurzaam financieel-economische beleidsvoering bij organisaties. In onze dienstverlening staat het bedrijfskundig perspectief c.q. kwantificering van beleid centraal. De achterliggende gedachte hierbij is dat gedegen financiële beleidsvoering doorgaans leidt tot verhoging van de (bedrijfs)waarde van organisaties. UBAS realiseert waardecreatie door te focussen op zowel kostenreductie als omzetverhoging. Ons bedrijfskundig advies heeft betrekking op uw organisatie als geheel of op een specifiek onderdeel, afhankelijk van uw doelstelling(en) en onderliggende en/of samenhangende vraagstuk(ken).


Wie zijn we en wat doen we?

UBAS stelt organisaties en professionals in staat om naar volledig potentieel te opereren door waardeverhogende kansen consequent en integraal te benutten en daarmee blijvende waardestijging te realiseren. Dit verrichten we door onze beproefde hefboom-methodes toe te passen op diverse bedrijfskundige terreinen. Hiertoe zal UBAS  uw situatie -geheel vrijblijvend- vanuit meerdere perspectieven analyseren en de uitkomsten hiervan vertalen naar concrete, werkbare en meetbare oplossingen die gericht zijn op blijvende waardestijging. Middels onze -grotendeels- ‘no cure, no pay’-diensten waarborgen wij significante en duurzame waardestijging.

Welke dienstverlening bieden we?

Het UBAS heeft een vijftal disciplines en services in haar portfolio waarmee wij onze dienstverlening interdisciplinair aanbieden en uitvoeren. Dat zijn achtereenvolgens: (1) het verrichten van research op diverse bedrijfskundige terreinen, (2) het bieden van onderwijs en educatie, (3) advisering en ondersteuning, (4) Interim-solutions en (5) Intermediair op het gebied van kapitaal. De vijf services worden hieronder nader weergegeven:

 1. Research. Via UBAS bieden wij klanten diverse opties voor het verrichten van research op diverse bedrijfskundige terreinen. Dit kan bijvoorbeeld een compact marketing – of concurrentieonderzoek zijn, maar ook een uitgebreid winstoptimalisatie onderzoek uit te voeren door diverse processen onder de loep te nemen.
 2. Onderwijs. UBAS biedt, via haar gelieerde onderwijs-entiteiten, post-initieel managementonderwijs aan in de vorm van masteropleidingen, MBA-programma’s, post-academische en post hbo opleidingen voor professionals. Wij zijn gespecialiseerd op het domein bedrijfskunde en houden ons bezig met de ontwikkeling en verspreiding van toepasbare bedrijfskundige kennis.
 3. Advisering. UBAS biedt advisory services aan en richt zich primair op het realiseren van duurzaam financieel-economische beleidsvoering bij organisaties. In onze dienstverlening staat het bedrijfskundig perspectief c.q. kwantificering van beleid centraal
 4. Interim Solutions. Via UBAS ondersteunen wij tevens bedrijven en organisaties middels de inzet van interim-managers. Wij verzorgen hierbij desgewenst  het gehele proces van werving en selectie dan wel middels inzet en support van onze UBS-consultants.
 5. Intermediair. UBAS fungeert, via haar entiteiten zoals Business Finance en Investment Fund, als intermediair op de kapitaalmarkt. We voorzien onze klanten in financieringsbehoeftes in de vorm van leningen en/of risicokapitaal.

Hoe creëren wij waarde voor uw organisatie?

Ons waardecreatie-team maakt van verschillende disciplines en samenhangende activiteiten gebruik teneinde significant waardecreatie mogelijk te maken. We bedienen uw organisatie met kennis, kunde en kapitaal via een aantal entiteiten;

1. We bieden kennis via de entiteiten:

 • UBS Instituut: Een kennisinstituut met academische en wetenschappelijke kennis voor business leaders.
 • UBS: Een (internationale) business school met praktische managementkennis voor executive managers.

2. We bieden kunde via de entiteiten:

 • UBAS. Een adviesdienst met focus op het realiseren van duurzaam financieel-economische beleidsvoering.
 • UBSA.  Een incubatordienst die veelbelovende start-ups ontzorgt middels kennis, kunde en kapitaal.

3. We bieden kapitaal via de entiteiten:

 • UBIF. Een investeringsfonds wat risicokapitaal verstrekt aan bedrijven en instellingen uit het MKB.
 • UBF. Een dienst die intermedieert en adviseert op het gebied van financieringen cq rentekostenreductie.
 • UBSTAX. Een scandienst die u ondersteunt bij het optimaliseren cq verlagen van uw fiscale- / belastingkosten.
 • UBS Cursuscollectief. Een inkoopcollectief op het gebied van onderwijsinkoop ter reductie van inkoopkosten. 

Hoe ziet onze werkwijze eruit?

We starten doorgaans met een vrijblijvende kennismaking waarin (leer)behoeftes worden verkend, bedrijfsuitdagingen worden besproken en uiteraard kennis wordt gemaakt met uw organisatie en u als persoon. Indien er wederzijds draagvlak, commitment en vertrouwen is voor een volgende stap, kunt u ons een scan laten verzorgen van uw bedrijfssituatie welke desgewenst kan resulteren in een adviestraject. We hanteren in onze werkwijze te allen tijden het redelijkheids- en billijkhedsprincipe wat betekent dat we rekening houden met elkaars belangen en deze zoveel mogelijk in balans zien. Dit uit zich bijvoorbeeld in tarifering, betaalconstructies, risicospreiding, contracten, verwachtingen, etcetera. Concreet zien de concrete stappen naar een samenwerking er als volgt uit.:

1. Vrijblijvende kennismaking en inventarisatie

Gedurende de kennismaking en inventarisatie leren wij u en uw organisatie beter kennen en wordt er beeld verkregen wat er speelt. Binnen 3 tot dagen ontvangt u kosteloos een voorstel tot verbetering/waardestijging. Vervolgens, indien wederzijds wenselijk, wordt de volgende stap genomen in de vorm van een gedegen analyse (improvement-scan).

2. Improvement Scan

Met de improvement scan wordt een integrale analyse gemaakt van uw organisatie, zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau met daarbij de  bijbehorende processen. Uit de scan vloeien oplossingen voort voor zowel de korte termijn als voor de langere termijn. Afhankelijk van de context, u binnen een week een voorstel tot verbetering/waardestijging (de kosten hiervoor vervallen bij vervolg van de samenwerking naar stap 3)

3. Realisatie

Wij ondersteunen u desgewenst bij het implementeren van de waardestijgende kansen binnen uw (bedrijfs)organisatie. Door onze brede kennis en ervaring kunnen wij doorgaans duurzame waardestijging binnen uw onderneming realiseren. We ondersteunen tevens met monitoring en eventuele bijsturing gedurende (en na) het implementatietraject.


Hoe komt u in contact met ons?

U kunt te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met UBS om uw vraagstuk voor te leggen. Op grond van het vraagstuk worden de juiste professionals betrokken om er voor te zorgen dat u precies datgene aangereikt krijgt waardoor u en/of uw organisatie zonder hick-ups haar weg kan vervolgen. De UBS-adviseurs staan voor u klaar om uw behoefte te bespreken. Neem contact op via telefoonnummer: 030-2270497, plan een belafspraak of email ons via contact [at]ubsbusiness.nl. Wilt u zich eerst nog wat verder oriënteren? Neem dan (kosteloos) deel aan onze kennissessie of doe een (online) quick scan en ontdek uw mogelijkheden.


Terug naar ‘Over UBS’