ASR Verzekeringen is de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. Bij ASR werken 3365 medewerkers en met een omzet van ruim € 4 miljard behoort ASR. tot de grootste verzekeraars van Nederland. ​ Met de merken ASR, De Amersfoortse, Ditzo, Europeesche Verzekeringen en Ardanta biedt ASR een breed assortiment aan van financiële producten op het terrein van schade-, levens- en inkomensverzekeringen, collectieve en individuele pensioenen, zorgverzekeringen, reis- en recreatieverzekeringen en uitvaart verzeker- ingen. Spaar- en beleggingsproducten en hypotheken voor woonhuizen worden aangeboden via ASR Bank.


Vraagstelling

ASR Verzekeringen heeft Utrecht Business School gevraagd om een incompany programma van 1 dag (twee dagdelen) neer te zetten voor alle interne hrm-stakeholders (hr/mt-team). Aangezien ASR een start wil maken om HR-Analytics breed in te voeren, diende dit programma naast een inhoudelijk doel ook het doel van draagvlakcreatie. Tijdens het programma stond de volgende hoofdvraag centraal. Hoe kan ASR de HR-strategie vertalen naar concrete HR stuurgetallen en het gebruik ervan inbedden. Een andere deelvraag was: Hoe kan HR Analytics worden geborgd in de organisatie en hoe kan er een gezamenlijke aanvliegroute worden bepaald? Het programma werd uitgevoerd door kerndocent Hans van der Spek van Utrecht Business School.

Doelstelling

Binnen ASR was latent draagvlak aanwezig voor HR Analytics. De hoofddoelstelling van het programma was dan ook om dit verder aan te wakkeren. Hiervoor diende het programma onder andere de informatiebehoefte van ASR inzichtelijk te maken en handreikingen te geven over hoe de HR-strategie vertaald zou kunnen worden naar concrete HR-stuurgetallen. Daarnaast diende uitgelegd te worden wat HR Analytics is, wat ermee gedaan kan worden en hoe ermee gestart zou kunnen worden binnen het MT HR. Ook het borgingsvraagstuk van HR analytics diende aan bod te komen.

Programma

Het programma bestond uit een mix van het het open HR-analytivs cursusprogramma van UBS. Er werd gestart met een gezamenlijke (interactieve) workshop om het gezamenlijke belang van HR Analytis te verkennen. Dit werd gedaan door veel in groepjes te werken en veel best practices en benchmarks  te gebruiken van andere financiële dienstverleners. Hierdoor ontstond gaandeweg een gemeenschappelijk begrippenkader. Vervolgens wordt ingezoomd op het vergaren van draagvlak voor een aanvliegroute om HR Analytics te implementeren in de organisatie. Het programma werd afgerond met het thema: inbedding in de organisatie. Er werd gekeken naar de huidige hr-systemen en dashboards en suggesties gedaan hoe dit te verbeteren zou zijn. Daarnaast werd de nodige aandacht geschonken aan het borgingsproces.

Resultaat

Na afloop van het programma hadden de deelnemers meer inzicht in het fact-based bekijken van investeringen in Human Resource en was er meer kennis over hr-analyses en -tools die de impact van HR op de ondernemingsdoelen kunnen duiden. Men heeft tijdens het programma uitgebreide kennis opgedaan over hr analytics in het algemeen en ken- en stuurgetallen in het bijzonder. Tevens is men gekomen tot een eerste gezamenlijke aanvliegroute/ implementatieplan inzake hr-analytics. Het programma werd tot slot als een ”absolute must” voor een verdere uitrol omschreven. De expertise/ kundigheid van kerndocent Hans van der Spek werd ook nadrukkelijk  genoemd.

Meer weten over onze incompany mogelijkheden ?

Wilt u een incompany- / teamtraining bij u op kantoor organiseren? Dat kan. Utrecht Business School biedt diverse maatwerkprogramma’s  aan op het gebied van management & leadership. Daarnaast kunt u een groot aantal van de open opleidingen ook als incompany opleiding boeken. Mocht u variaties hierop willen aanbrengen dan kan dat uiteraard ook. Heeft u vragen, wilt u advies of een offerte aanvragen? Neemt u dan contact op met onze incompany-adviseur. Telefoon: 030-2270497.


Heeft u een vraag over onze incompany mogelijkheden?  Stel uw vraag dan hier


Terug naar Customer Cases