Als learning partner voegt UBS waarde toe in de ontwikkeling van menselijk kapitaal. Wij zijn er voor al uw vraagstukken op het gebied van learning & development en adviseren u hier dan ook graag over. Vraagstukken kunnen variëren van: Hoe outsource ik mijn leeractiviteiten tot hoe kan ik mijn team of organisatie voorzien van betere kennis tot hoe ontwikkel/ behoud ik talenten in de organisatie. Centraal in onze aanpak staat te allen tijden het verbeteren van de effectiviteit van uw (lerende) organisatie. Een onderzoeks- of adviestraject ziet er doorgaans zo uit:


1. Analyse en Inzicht

Vertrekpunt is de huidige positie van uw project, proces, afdeling, bedrijf of breder gesteld: uitdaging. Met een kritische blik kijkt UBS met u naar het probleem dat u ervaart. Interviews, panels of online onderzoeksmethoden worden vertaald in een heldere situatieanalyse, waardoor reële doelstellingen en strategieën kunnen worden geformuleerd.


2. Strategie en Koersbepaling

Wat wilt u bereiken? Welke resultaten dienen er behaald te worden, binnen welke termijn en met inzet van welke middelen? Op basis van de situatieanalyse maken we met u een concrete bestemming welke richting geeft aan uw te ondernemen activiteiten.


3. Realisatie en Implementatie

Uw missie is onderbouwd met een fundament; het plan van aanpak. Hoe vertaalt u dit plan naar de praktijk? Hoe creëert u een leidende coalitie en wat vraagt de ingezette koers van u als leider/ manager? UBS heeft veel ervaring met de realisatie en implementatie van (strategische plannen). Wij richten ons op zichtbare en meetbare verbeteringen en resultaten, zodat u uw strategie/ plan succesvol in uw organisatie implementeert én weet te borgen.


4. Monitoring en Bijsturing

Na implementatie van het ingezette beleid, laten we u niet meteen los. Wij weten immers hoe ingrijpend een verbetertraject kan zijn. Periodiek bespreken wij met u de voortgang, dagen we u uit om de ingezette koers te blijven volgen en helpen we u naar de volgende fase. Deze werkwijze zorgt ervoor dat u niet verslapt of terugvalt in het oude patroon, maar koers blijft volgen met het vizier gericht op uw doel.