Achmea Pensioenservices voert pensioenregelingen uit voor ondernemings- pensioenfondsen, beroepspensioenfondsen, vrijwillige bedrijfstakpensioen- fondsen en Centraal Beheer APF. Wij willen de betrokkenheid van deelnemers vergroten, zekerheid bieden voor fondsbestuurders en kosten voor pensioenuitvoering verlagen. Daarvoor maken we gebruik van kennis en ervaring binnen Achmea en werken we met de beste pensioenexperts, IT’ers en communicatie- specialisten. We doen dit samen met u. Zo maken we de pensioenuitvoering van morgen vandaag mogelijk.


Vraagstelling

Voor Achmea Pensioenservices heeft Utrecht Business School recent, een driedaags incompany-programma georganiseerd waarin Product Management/ Product Innovation centraal stond. Kerndocent Alexander Boelen verzorgde het programma namens UBS aan twaalf deelnemers/ productmanagers van Achmea. De hoofdvraag van het programma was: Hoe kan Achmea Pensioenservices product management en portfolio innovatie zodanig inzetten dat men er meer uithaalt dan nu het geval is.

Doelstelling

Hoe kan er meer gehaald worden uit het productbeleid? Achmea wenst een scherpere productstrategie te voeren in combinatie met het beter inrichten en inbedden van porfolio innovatie processen. Tot slot dient men goed getraind te worden op monitoring/ control-aspecten.

Programma

Het programma was geënt op de hoofdbestanddelen van de Post HBO Opleiding Product & Portfolio Management. Dit resulteerde vervolgens in een curriculum van drie dagen, te weten: Portfolio, Strategie en de Rol van Product Management (dag 1),  Portfolio Innovatie en Business Cases (dag 2) en Portfolio Monitoring (dag 3). Tijdens het programma is de algemene theorie over deze onderwerpen gelardeerd met voorbeelden en best practices uit de Pensioensector. Hierdoor was de materie voor een ieder erg van toegevoegde waarde en kon men er zodoende prima mee uit de voeten.

Resultaat

Na afloop van de driedaagse cursus Product Management waren de deelnemers in staat om gefundeerd uitvoering te geven aan het Achmea-productbeleid. Men heeft kennis opgedaan over strategische en praktische implicaties van beleidskeuzen en geupdate over het opzetten en uitvoeren van de (juiste) productstrategie. Daarnaast zijn er inzichten opgedaan over product innovatie management en portfolio monitoring. Tijdens het programma werden theoretische colleges afgewisseld met praktische business cases uit de sector, waardoor het voor de deelnemers goed te volgen was.

Meer weten over onze incompany mogelijkheden ?

Wilt u een incompany- / teamtraining bij u op kantoor organiseren? Dat kan. Utrecht Business School biedt diverse maatwerkprogramma’s  aan op het gebied van management & leadership. Daarnaast kunt u een groot aantal van de open opleidingen ook als incompany opleiding boeken. Mocht u variaties hierop willen aanbrengen dan kan dat uiteraard ook. Heeft u vragen, wilt u advies of een offerte aanvragen? Neemt u dan contact op met onze incompany-adviseur. Telefoon: 030-2270497.


Heeft u een vraag over onze incompany mogelijkheden?  Stel uw vraag dan hier


Terug naar Customer Cases