Rabobank Nederland, handelsnaam van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., is de huisbankier van de lokale Rabobanken en het is de houdstermaatschappij van aandelen van verscheidene ondernemingen binnen de Rabobank Groep. Bij Rabobank Nederland werken ongeveer 6.600 mensen. Rabobank Nederland is een coöperatie met beperkte aansprakelijkheid (B.A.) en kent derhalve leden. De leden van Rabobank Nederland zijn de lokale Rabobank-coöperaties. 


Vraagstelling

Utrecht Business School heeft recent voor Rabobank Nederland een in-company 2-daagse georganiseerd waarin Contentstrategie en Contentmarketing centraal stonden. Dr. Suzanne de Bakker, Rob Punselie, Marja Koster en Paul Hassels Monning verzorgden het programma namens UBS. De hoofdvraag van het programma was: Hoe kan Rabobank Nederland succesvol(ler) zijn met contentmarketing? Andere deelvragen waren: Hoe krijgen we de organisatie mee en hoe gaan we het gedachtegoed concreet inbedden in de organisatie zodanig dat iedereen het omarmt en ermee kan werken?

Doelstelling

De hoofddoelstelling van het programma was om medewerkers van diverse disciplines betrekken bij de opzet van een contentstrategie en hen kennis, tools en instrumenten meegeven om de strategie succesvol ten uitvoer te kunnen brengen. Dit heeft geresulteerd in een aantal deelvragen, te weten: Waarom contentstrategie en inbound marketing? Hoe draagt contentmarketing bij aan versterking van het Rabonbank-merk? Hoe kan Rabobank succesvol zijn met contentmarketing? Hoe content verzamelen, organiseren en effectief verspreiden?  Hoe doelen stellen, meten en monitoren? En last but not least: Hoe kan de interne organisatie meegekregen worden?

Programma

Op basis van bovenstaande deelvragen, is aan de hand van een centraal model: het ‘’content marketing framework’’ het programma ontworpen en uitgevoerd.  Het geheel werd tevens aangevuld met enkele concrete opdrachten waar door de deelnemers aan gewerkt werd in zogenoemde ”break out sessies”. De opdrachten werden geformuleerd op hogere en lagere aggregatieniveaus (top down en bottom up) ; dit om te komen tot een realistische en werkbare contentstrategie. Doel van de opdrachten was om munitie te verzamelen en/ of consensus te bereiken voor een breed gedragen contentstrategie binnen Rabobank. De cases werden (ruim) voor aanvang van dag 2 ingeleverd bij de kerndocent opdat dit meegenomen kon worden tijdens de afsluitende dag en er een maximaal resultaat kon worden bereikt.

Resultaat

Het eindresultaat van het tweedaagse incompany programma was dat vrijwel alle deelnemers concrete nieuwe kennis en kunde hadden opgedaan inzake contentmarketing en er al gezamenlijk als een groot team aan heeft gewerkt. Dit heeft de interne draagkracht/ haalbaarheid van de nieuwe strategie enorm vergroot. Naast overdracht van theoretische kennis over contentmarketing, was met name het praktische deel van enorme toegevoegde waarde. De opdrachten en cases waar men in groepjes aan heeft gewerkt en welke naderhand zijn gepresenteerd, besproken en geëvalueerd, hebben veel bijgedragen aan het bereiken van de vooraf gestelde trainingsdoelen. Al met al was de feedback van de opdrachtgevers dat ze er veel aan gehad hebben en dat ze er intern intensief mee verder gaan.

Meer weten over onze incompany mogelijkheden ?

Wilt u een incompany- / teamtraining bij u op kantoor organiseren? Dat kan. Utrecht Business School biedt diverse maatwerkprogramma’s  aan op het gebied van management & leadership. Daarnaast kunt u een groot aantal van de open opleidingen ook als incompany opleiding boeken. Mocht u variaties hierop willen aanbrengen dan kan dat uiteraard ook. Heeft u vragen, wilt u advies of een offerte aanvragen? Neemt u dan contact op met onze incompany-adviseur. Telefoon: 030-2270497.


Heeft u een vraag over onze incompany mogelijkheden?  Stel uw vraag dan hier


Terug naar Customer Cases