Definitie van groepstraining

VMLEen groepstraining is een cursus die als team of afdeling gezamenlijk wordt gevolgd. Er wordt expertise en knowhow aangereikt door een deskundige met als doel om de deelnemers de materie eigen te laten maken. Een groepstraining is vaak pas echt nuttig als er een bepaald aantal cursisten aanwezig is. Boven een bepaald aantal ontstaat er namelijk een bepaalde dynamiek en interactie die het onderling leren, en met name van elkaar leren, bevordert. Voorbeelden van groepstrainingen zijn teamtrainingen, bedrijfstrainingen, incompany trainingen en afdelingscursussen. Tijdens dit soort cursussen wordt er vaak een bedrijfsspecifiek thema centraal gesteld als: nieuwe wetgeving, verbetering van de onderlinge communicatie, klantgerichtheid, etcetera. Groepstrainingen zijn hier erg geschikt voor.

Er zijn veel redenen om een groepstraining op te zetten. De belangrijkste driver is dat het gezamenlijk opleiden/ bijspijkeren van een groep, team of bedrijfsafdeling doorgaans als een goede leeroplossing kan worden getypeerd voor het trainen van bedrijfsthema’s.

Gerelateerde artikelen:

Themaportal Business Development & Innovation

Presentatie 1e college Business Development & Innovation

Artikel: Wat is een groepstraining ?

Presentatie: Incompany en de ROI van opleidingen

Docenten opleiding Business Development & Innovation (Post HBO)

Artikel/ omschrijving: wat is een groep ?

Aanmelden voor de nieuwsbrief met groepstrainingen 

Inschrijven voor groepstrainingen en/ of Incompany Trainingen

Maak kennis met groepstrainingen en e-learning

Webinar Strategische Businessplanning

Groepstrainingen op het gebied van klantgerichtheid en communicatie